Politikerne i denne byen er engasjerte og entusiastiske mennesker som bruker tiden sin til det beste for alle oss andre som dermed kan bruke tiden og kreftene våre på andre ting. For eksempel på å drive et teater i Fyllingsdalen! Tusen takk for den jobben dere gjøre for alle bergensere!

Mandag 11. september er det derfor viktig at alle vi som ikke er politikere sier vår mening og gir en stemme og/eller et kryss ved navnet til en politiker vi liker spesielt godt i det partiet vi ender med å stemme på. Liker du en politiker som ikke er i det partiet du skal stemme, sier du? Ja, men da kan du føre hen opp sammen med 15 andre navn på politikere i andre partier som du vil gi en såkalt «slenger».

Det er et slags klapp på skulderen for politikere du liker selv om du ikke liker det partiet de representerer godt nok til å stemme på partiet ved valg. Hensikten med å stemme er at du bruker stemmen din til å få byen din i en retning du ønsker deg. Ikke enkelt fordi valgene er mange, men husk på at du ikke må være enig med alt – bare enig i det viktigste for deg og dine saker. Trøsten får heller være at når du har stemt så kan du også klage i etterkant. Den luksusen har ikke sofavelgerne.

Les også

«Fyllingsdølene tror nok ikke på kulturhuset før de ser det»

Kultur er en av mine viktige saker ved årets valg. Kanskje ikke så rart siden jeg har den jobben og livsstilen som jeg har, men like fullt; jeg skal stemme mandag 11. september fordi det er for viktig til å ikke gjøre det. Fyllingsdalen teater er nemlig ikke bare viktig for å publikummet vårt som liker forestillingene våre, men for fritidstilbudet i bydelen vi holder hus i.

Kommunens egen kulturkartlegging har vist at Fyllingsdalen bydel har svakere strukturer for amatørkulturliv og frivillighet siden vi har en rask og god forbindelse til Bergen sentrum. Tunnel gjennom Løvstakken er på mange måter en akilleshæl for oss, men med bybanen som nå går til og fra Oasen tror vi at det er mulig å snu strømmen og bygge sterkere miljøer i bydelen. Vi gjør nemlig mye allerede; teaterskoler for alle aldre, flere oppsetninger per år enn noen gang før og vi har en rekke talenter fra vårt miljø som nå er faste innslag på både DNS og Vestnorsk Teater - for å nevne noen!

Vi er dermed også stolte over å kunne være viktig for hele kultur-Bergen gjennom at vi bidrar til å rekruttere til scenene i hele byen vår. Vi skaper et engasjement for teater for dem som tar motet til seg å stå på scenen, men også for alle dem som tidlig får et møte med hva scenekunst kan være. Et kritisk og kvalitetsbevisst publikum er en flott bivirkning av vårt arbeid og som de mange kulturscenene i byen vår vil dra nytte av. Fyllingsdalen teater er sånn sett med på å fylle seteradene ikke bare i eget teater, men også hos Den Nasjonale Scene. Det er nemlig både og som gjelder for vårt publikum.

Derfor lager vi også årlig utendørsteater på Fløien og vi er veldig glade for at Bergen bystyre har bestemt at Fløisletten må oppgraderes slik at vi kan spille mer teater på en bedre måte for de mange tusen publikummere som legger turen opp på fjellteateret vårt i juni og juli.

For å hjelpe partiene med programarbeidet sendte vi dem noen punkter som vi håpet ville finne veien inn i partienes to do-liste for bystyreperioden 2023-2027! Vi oppfordret til direkte avskrift og her er noen av punktene vi sendte inn:

- Fyllingsdalen teater skal sikres årlig tilskudd som fast post under kulturbudsjettet i Bergen bybudsjett og denne skal justeres hvert år i bystyreperioden. Driftsmidlene må ta høyde for at stiftelsen har økende vedlikeholdsbehov av eget teaterbygg.

- Fløisletten skal utvikles som fullverdige sceneområde for både konserter og sceniske oppsetninger utendørs, og skal gjøres tilgjengelig for aktører som Fyllingsdalen teater, Bergen live og andre gjennom hele året til en akseptabel kostnad. Hensikten er å bringe opplevelser til publikum i byens fellesarealer, ikke profitt.

- Fyllingsdalen teater skal innarbeides i tilbudet som gis gjennom både Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle bæremeisen slik at barn og unge i barnehager og skoler over hele byen.

- Partiet er positivt til å bidra med økonomisk støtte og ved å stille offentlige parker til disposisjon for et teaterinitiativ hvor man lager en gratis teaterfestival i Bergen på sommerstid. Her skal alle teater- og sceniske uttrykk få vise frem smakebiter på reporter og på den måten styrke rekrutteringen av både talenter og publikummere til de ulike sceniske grupperinger, enten det er Fyllingsdalen teater eller Vestnorsk teater.

- Nysirkussatsningen til Fyllingsdalen teater innebærer et moderne løft for sirkus som kunstform og bystyret skal bidra med støtte til at satsningen kan få nasjonal finansiering som et ressurssenter for nysirkus.

Som teatersjef er det ikke mitt bord å fortelle dere hvem dere skal stemme på på valgdagen, men jeg insiterer på at dere stemmer! Og hvis dere som leser dette også mener kultur er blant de viktigste grunnene for å stemme, så kan disse punktene ha hjulpet dere til å finne dem igjen i partiprogrammet til det partiet du velger i år.

Uansett hvem du ender opp med å stemme på; håper vi sees på scenen i Fyllingsdalen!

Godt kulturvalg!