Spørsmålet om Løvstakktunnelen er ikke et spørsmål om den skal stenges eller ikke, men et spørsmål om hvordan den skal være når den gjenåpnes.

Løvstakktunnelen har et behov for både rehabilitering og oppgradering i nær fremtid. I dag står tunellen høyt på fylkeskommunens prioriteringsliste. Tunellen kommer altså i en periode til å være stengt, noe som byen må forberede seg på og som en må sette inn tiltak i forkant av for at det ikke skal gå ut over beboerne, spesielt på Melkeplassen. Heldigvis vil Knappetunellen være en omkjøringsvei med god kapasitet og marginalt lengre reisevei.

I en bystyresak fra mai 2020 sier faktisk et enstemmig bystyre at en kollektivkorridor gjennom Løvstakktunnelen bør utredes. Dette inkluderte Høyre som nå tydeligvis ikke står inne for hva de selv har stemt. Saken handlet om hvordan vi skal utvikle kollektivsystemet i Bergen vest frem mot 2040, så også tidshorisonten er viktig å ha med seg.

Så hva gjør at dette kan være en god ide? I dag reiser rundt 50% av de som skal til og fra Fyllingsdalen kollektivt. Mye av trafikken i Løvstakktunnelen er tungtransport og gjennomgangstrafikk som kunne gått i Knappetunellen. De med destinasjon et sted i Fyllingsdalen får en marginalt lengre kjøretur via Knappetunellen.

Til gjengjeld vil Fyllingsdalen få et enda sterkere og bedre kollektivsystem, mindre gjennomgangstrafikk og bedre boforhold. Kollektivkorridoren som etableres vil kunne bygges videre til Søreide, Kokstad og Lagunen og på den måten styrke bydelene og binde Bergen vest sammen.

Jeg tror det er på høy tid at vi i større grad diskuterer samferdselspolitikken i Bergen med et generasjonsperspektiv. Responsen fra Høyre i Sydvesten er et uttrykk for en manglende evne til å løfte visjoner og tenke langsiktig om hvordan vi skal utvikle byen vår. Jeg skulle ønske at Høyre i større grad evnet å se lengre enn til valgdagen, at de kunne vært ærlig på hva de har gjort tidligere og i større grad støttet alle de som reiser kollektivt.

Det tror jeg byen tjener på.