En gruppe pensjonerte helsesøstre og helsesykepleiere kommer i et leserinnlegg i Sydvesten med kraftig kritikk til Bergen kommune og byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen. Kritikken går på lokaliseringen av helsestasjonen i Laksevåg.

Les også

Lokalisering av helsestasjonen i Loddefjord i lys av barnekonvensjonen

Byråden har i et tidligere innlegg fortalt at det er jobbet på spreng for å gjenåpne helsestasjonen på Haugetun, etter at det kom massive protester mot nedleggelsen. Politikerne hørte på kritikken og gjenåpner helsestasjonen, det er selvsagt positivt. Men det skulle bare mangle. At nybakte foreldre skulle måtte ta både to og tre busser for å komme seg til helsehuset på Oasen, som skulle erstatte den da nedlagte helsestasjonen i Loddefjord, var en helt uforståelig beslutning.

Lokalisering av helsestasjoner i Bergen er nå på den politiske agenda. Sosialbyråden sier byrådet vil opprettholde og oppgradere en helsestasjon for Laksevåg sentralt i Loddefjord, som altså viser seg å bety at de gjenåpner og oppgraderer helsestasjonen på Haugatun.

Les også

Med byrådets politikk blir Loddefjord bedre

De erfarne helsesøstrene og -sykepleierne peker på at dette slett ikke er sentralt. Det betyr at mange nybakte foreldre må ta en ekstra buss for å komme seg fra Loddefjord til Haugatun. «Hvordan samsvarer dette med FNs barnekonvensjon som utrykker at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn»? spør forfatterne av innlegget. De peker på at det etter barnekonvensjonen særlig skal treffes egnede tiltak for å sikre nødvendig helseomsorg til alle barn med vekt på utvikling av primærhelsetjenesten.

At ulempene med lang og kronglete vei til helsestasjonen for mange vil bety at de ikke oppsøker den så hyppig som de ville gjort om den var lett tilgjengelig, er det ikke tvil om. Og at det kan bety at noen barn og deres foreldre ikke får den oppfølgingen de har behov for, er også helt klart.

Er det noe nybakte foreldre og deres nye verdensborgere trenger, så er det tett oppfølging, støtte og trygghet. Da må helsestasjonene også plasseres der de er mest tilgjengelig. For Laksevåg bydel er det utvilsomt på Vestkanten.