Skal Bergen være en rettferdig og trivelig by der vi tar vare på hverandre og naturen rundt oss? Der vi sammen skaper fellesskap som gir trygghet for folk?

Skal Bergen være en by der barnefamilier får mer å rutte med? Der vi spleiser på sosialhjelp til de som har minst, slik at alle kan være med på fotballtrening? Eller svømmetrening? Eller kino?

Eller skal vi gjøre slik Høyre vil, og være en by der en lærer og en sykepleier til sammen tjener "for mye", slik at ungene deres ikke får gratis SFO?

Les også

Laksevåg fortjener bedre

Skal bestemor og bestefar møtes av trygge, faste ansatte som har ordentlige arbeidsvilkår, eller settes ut til selskaper som vil tjene penger på eldreomsorgen?

Arbeiderpartiet vil satse videre på velferd. Mens Høyre vil prioritere skattekutt til de rikeste, vil Arbeiderpartiet jobbe videre for fellesskapet. Høyere levekostnader skal ikke føre til at noen havner utenfor.

Skal vi ta grep for fremtiden, og slutte å mase om bybane til Åsane og heller bare bygge den banen?

Arbeiderpartiet vil fortsette den grønne byutviklingen. Klimagassutslippene i Bergen har gått kraftig ned de siste åtte årene. Flere kan reise på grønne måter, byluften er blitt rein og bosset behandles bedre.

Les også

På Laksevåg har vi plass til alle

Skal byen vår ha en sunn kommuneøkonomi, med penger til regnværsdagene? Skal vi ha de økonomiske musklene til å fortsette å pusse opp og bygge nytt for barn og eldre? Eller skal vi bruke pengene på skattekutt som til syvende og sist gagner de med aller mest fra før?

Vi vil fortsette å kjempe for trygge arbeidsplasser og et seriøst arbeidsliv i Bergen. Bemanningen i hjemmetjenesten og på sykehjemmene må styrkes. Den bør skje i offentlig regi, og ikke overlates til useriøse kommersielle aktører. Fordi vi vet at dårlige arbeidsforhold gir dårlige tjenester til de som trenger det.

Alt dette står på spill. Det finnes nok av krefter som vil ta byen vår i en annen retning. De er mot gratis SFO, de vil bygge ned natur og de vil gjøre butikk av omsorgen vår. De er mot bybane til Åsane og de vil kutte i spleiselaget vårt. Hvis du heller vil fortsette en kurs mot en enda mer rettferdig og trivelig by, må du stemme Arbeiderpartiet