• Teatersjef Jørn Kvist har vært oppgitt over byrådet etter at de kuttet i støtten til Fyllingsdalen Teater, men nå er tilskuddet for 2020 doblet. Her fra Askepott som spilles nå i desember. (Foto: Martine Onstad)

Dobler støtten til Fyllingsdalen Teater

I budsjettavtalen mellom byrådspartiene, SV og Sp økes støtten til Fyllingsdalen Teater med 750 000 kroner.

Onsdag ettermiddag ble budsjettavtalen for Bergen kommune i 2020 presentert. Byrådspartiene Ap, Venstre, KrF og MDG er kommet til enighet med SV og Senterpartiet om avtalen som inneholder svært godt nytt for Fyllingsdalen Teater.

I budsjettforslaget i september var det ikke satt av mer enn 737 000 kroner til teateret, men nå er 750 000 kroner lagt til. Dermed får Fyllingsdalen Teater halvannen million kroner i kommunal støtte kommende år. I tillegg mottar teateret en halv million kroner fra fylket og det samme over statsbudsjettet, slik at driftsstøtten totalt er på 2,5 millioner.

Får dekket driftsutgiftene

− Vi fikk oss en overraskelse i går. Det var fantastisk. For første gang noensinne er vi på det nivået i offentlig støtte som vi har argumentert for, sier teatersjef Jørn Kvist.

Med 2,5 millioner kroner i støtte får teateret dekket inn alle sine driftsutgifter. Dermed er Kvists drømmescenario blitt virkelighet. Dersom støtten opprettholdes i årene framover, sier teatersjefen at han ikke kommer til å be om ytterligere økninger.

− Vi kommer ikke til å be om mer penger i faste driftstilskudd enn det som er behovet. Og vi kommer ikke til å øke min lønn eller styrehonorarer, fastslår Kvist.

− Riktig signal

Samtidig merker han seg at de 750 000 ekstra kronene er lagt inn som en engangsbevilgning.

− Så vi vet at vi har en jobb å gjøre allerede inn mot 2021. Men vi er optimistiske. Nå har vi en kulturbyråd (Katrine Nødtvedt, MDG) som viser med handling at barn og unge er viktig, at bydelen er viktig og Fyllingsdalen Teater er viktig, sier Kvist.

− Hva hadde det å si at byrådspartiene endte opp med å samarbeide med nettopp SV og Senterpartiet om budsjettet?

− Jeg kjenner ikke det indre liv i forhandlingene, men jeg har fått med meg at det har vært en viktig sak for SV, og at lokallaget i Fyllingsdalen har vært veldig aktive. Så har Sp hatt oss inne i sitt alternative budsjett. Men stort sett skjønner de fleste partier at teateret er en bra greie, som ikke minst skal være viktig i et byutviklingsperspektiv framover med bybane og kulturhus til Fyllingsdalen. I all beskjedenhet må jeg si at det er riktig signal å sende, sier Kvist.

Kamp om hver krone

Gruppeleder i MDG Øystein Bønes er selv fyllingsdøl. Han sier han er glad og lettet over at støtten til teateret er økt i budsjettavtalen.

− Teateret har vært en viktig institusjon nesten helt siden bydelen ble bygget ut, og det kommer til å bli enda viktigere når innbyggertallet i bydelen øker. De har vært i en vanskelig situasjon, og har definitivt fortjent mer penger enn de har fått. Jeg vil ikke røpe noe fra forhandlingene, men kan si at det har vært kamp om hver krone. Størrelsen på støtten til teateret var ikke klar før ganske sent i prosessen, sier Bønes.

SVs gruppeleder Mikkel Grüner, også han bosatt i Fyllingsdalen, sier at teateret var viktig for SV i budsjettforhandlingene.

− En fornøyelse

− Det var vi som brakte Fyllingsdalen Teater på banen, og så har alle partiene kommet til enighet. Det er vi fornøyde med. Teateret er en kjempeviktig aktør både i Fyllingsdalen og i hele byen. For meg som Fyllingsdalen-mann er det en fornøyelse å vite at man har vært med å bidra til økningen. Selv om teaterets brede, populære forestillinger er viktige og genererer inntekter, er det litt viktig at også andre deler av teaterets drift får oppmerksomhet. Det koster også penger. Dette er en investering i at teateret ikke skal være avhengig av bare å spille de sikre publikumsvinnerne, men også ha frihet i hvilken type materiale som blir valgt, sier Grüner.

Varaordfører Rune Bakervik (Ap) har ledet forhandlingene for byrådspartiene.

− Som jeg tidligere har sagt: Fyllingsdalen Teater gjør en enorm innsats for barn og unge langt ut over bydelens og byens grenser, og vi kommer til å fortsette å stå på for teateret. Dette er noe det er klar enighet om blant de seks partiene som nå har inngått en budsjettavtale. Derfor er jeg veldig glad for at vi har funnet rom for å prioritere en økning til Fyllingsdalen Teater. Dette er vel anvendte midler, sier Bakervik.

I budsjettavtalen er det for øvrig satt av 3,4 millioner kroner i varig driftsstøtte til varmmatproduksjon ved Lyngbøtunet og Kolstihagen sykehjem. Det er også satt av 850 000 kroner i prosjektmidler til å etablere et nytt Elvetun ungdomshus i forbindelse med nytt Fysak Loddefjord. To millioner er satt av til opprustning av utearealet ved skoler, og av disse er 150 000 kroner øremerket Nygårdslien skole.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Fyllingsdalen Teater

Startet i 1976 av Tove Ringereide. Hun drev og eide teateret fram til sin død i 2011.

Etter det ble teateret organisert som en stiftelse og Jørn Kvist overtok som teatersjef.

Teateret holder til i en gammel tyskerbrakke i Folke Bernadottes vei. Planen er at det skal flytte inn i det lenge planlagte kulturhuset i Fyllingsdalen når det en dag står klart.

Mange kjente navn fra bergensscenen startet karrieren sin på teateret, som Marit Voldsæther, Kjersti Elvik, Herborg Kråkevik, Reny Marie Folgerø Gossand, Vidar Magnussen, Sturle Bjordal og Lykke Kristine Moen.

Relaterte saker