• Glade barn i Bonusbarn:Laksevåg på klatrekurs i fjor. (Arkivfoto: Mette L. Skulstad)

Nå har også Fyllingsdalen fått Bonusbarn-gruppe

Frivillige ildsjeler og Magneten Frivilligsentral, ved Camilla Bommen, har startet Bonusbarn:Fyllingsdalen. Gruppen med voksne frivillige ønsker å ta barn og unge med på fritidsaktiviteter og kulturtilbud i helger og ferier.

Nå har de startet en innsamlingsaksjon for å komme raskere i gang med å gi barn og unge gode opplevelser i helgene. 

«Vi er en gruppe frivillige voksne som ønsker å gi barn og unge gode opplevelser i helgene, noe vi håper å få mulighet til med støtte fra folk i nærmiljøet. Mange har ikke råd til å prioritere aktiviteter. Flere har tapt inntekt under korona, fordi de ikke har vært fast ansatt, men jobbet som ringevikarer eller har blitt permitterte, og har derfor ikke råd til å dra på sommerferie eller andre aktiviteter», skriver gruppen om prosjektet sitt. 

Ildsjelene mener det er et stort behov for dette tilbudet i Fyllingsdalen. På Laksevåg er Bonusbarn blitt en stor suksess.

«Det finnes ikke noe tilsvarende tilbud i nærområdet, og vi tror det vil ha mye å si for bomiljøet og oppvekstvilkårene for barn og unge. Alle med eller For alle er slagord som er hovedmålet vårt. Alle barn skal få muligheten til å delta, uavhengig av foreldrenes økonomi».

I samarbeid med Magneten Frivilligsentral vil Bonusbarn altså starte en ressursgruppe i Fyllingsdalen med trygge voksne som vil være med på å forhindre utenforskap. Mange lokalpolitikere har hele tiden sagt at flere bydeler burde ha et lignende tiltak og vi tar de på ordet. Vi har søkt midler, men behovet for oppstart for å inkludere barn under korona, er prekært!

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Andre saker