Om Sydvesten

Sydvesten er lokalavis for bydelen Fyllingsdalen i Bergen.

Bedriften eies av Bydelsavisene Bergen AS.

Avisen ble etablert i 1994 og kommer ut hver torsdag, untatt fire uker i juli.

Opplaget i de ordinære utgavene er på 1 200, men en gang i måneden kommer avisen ut i fulldistribusjon, da med et opplag på ca. 25.000 eksemplarer.

Medarbeidere i Sydvesten

Redaksjonen

Annonser

Andre

  • Daglig leder: Kenneth Dahling