For mens Arbeiderpartiet har brukt rundt 700 millioner kroner på å kjøpe opp private barnehager, så må elevene ved Olsvik skole bruke bomberommet til SFO.

Les også

Dette står på spill i Fyllingsdalen, Loddefjord og Laksevåg

Byrådet har skapt usikkerhet rundt de lokale helsestasjonene. Høyre vil vurdere å opprette Familiens hus i flere bydeler, gjennomgå åpningstider og plasseringen av helsestasjonene. Målet er kort reisevei, lett tilgjengelighet og gode tjenester. Områder med leverkårsutfordringer, som Olsvik og Loddefjord, vil prioriteres. Dette i skarp kontrast til politikken som føres av Ap-byrådet.

Ved forrige valg ble Loddefjord lovet en Fysakhall – ingenting har skjedd. Byrådspartiene lovet også et nytt aktivitetshus, et nytt «Elvetun» som har eksistert i flere ti-år, men er nå i så dårlig tilstand at det antagelig må rives.

Barbro (84) vil bestemme selv hvem som kommer hjem til seg for å gi hjemmetjenester. Gjennom ordningen med fritt brukervalg har Barbro valgt Mona fra Mio Omsorg som sin faste hjelper. Mona kommer hver tredje uke og de to har blitt gode venner gjennom årene. Likevel går Arbeiderpartiet til valg på å skrote fritt brukervalg og kutte i eldrerettighetene Barbro har i dag.

Også byutviklingen har stått stille. Arbeid med et strategisk planprogram (SPP) for Loddefjord pågår enda, selv om arbeidet startet i 2018. Samtidig har byrådet stoppet planene med det eneste nye boligprosjektet i rimelig nærhet til bydelsenteret, nemlig Leidarkollen 2, og kommuneplanens arealdel (KPA) er stort sett en oppskrift på mindre utvikling.

Laksevåg fortjener bedre. Derfor har Bakervik og Engø rett, for dette er et retningsvalg. Høyre vil tilbake til å ha ambisjoner for elevene og kunnskap i skole. Vi må slutte å kutte eldrerettigheter og gi valgfriheten tilbake i omsorgen. Vi må gå fra en by som er for dyr, til en by vi har råd til å bo i.

Høyre vil skape en by med muligheter for alle, der vi tar alle gode krefter i bruk.