For det har skapt mye frustrasjon lokalt når veiprosjektet mellom Myraskjenet og Alvøen i Håkonshellaveien får forlenget stenging og dermed også redusert fremkommelighet for trafikantene.

Da prosjektet ble igangsatt høsten 2022 var utgangspunktet at veien skulle stenges inntil seks måneder. Nå viser det seg å bli over dobbelt så lenge, altså 15 måneder. Frustrasjon er i ferd med å erstattes av forargelse.

Mathopen skolekrets deles i to. Selv om de fleste likevel kan gå til bussen, har minst én elev drosjeskyss og vil måtte transporteres via Vestkanten/Loddefjord. En omvei på ca. 10 kilometer ekstra hver vei.

Foreldre på Ørnefjellet hindres fra å følge sine barn til barnehage i Håkonshella, og de rundt 3500 ansatte på Håkonsvern må alle kjøre mot Vestkanten noe som skaper ekstra kø, kork og kaos i rundkjøringen ved senteret. Samtidig får innbyggerne på Bjorøy og Tyssøy betydelig lengre vei til kommunesenteret på Straume.

Høyre vil løfte opp disse utfordringene i samferdselsutvalget i Vestlands fylkeskommune. Vi krever svar på årsaken til at veien må stenge så lenge, og mener innbyggerne fortjener bedre svar på de valg og vurderinger som er gjort.

Alle forstår at ting tar tid. Noen ganger mer tid enn planlagt. Samtidig mener jeg det er grunn til å stille spørsmål om prosjektenes behov for å stenge ned, og legge om trafikk, faktisk blir tilstrekkelig vurdert opp mot kostnadene dette påfører lokalsamfunnet. Dette fremstår kanskje som små ulemper når man sitter med ideer på tegnebrettet, men dersom det finnes bedre måter å gjøre ting på så kan det gi innbyggerne en enklere hverdag.