Noe av det beste med Bergen er at vi har mange forskjellige bydeler. Bergensere skaper gode fellesskap og er stolte av stedet de kommer fra. Med et byråd som satser på bydelene jobber vi for en by med små forskjeller hvor det er godt å vokse opp. Det har vi vist i Loddefjord de siste årene.

Både Rødts Mailiss Åkerblom og Høyres Erik Abrahamsen har den siste tiden vært ute i Sydvesten med krav om at mer må gjøres for Loddefjord. Begge påstår at de kommunale tjenestene forvitrer og at byrådet svikter området. Det virker som at de begge har lukket øynene for den innsatsen som faktisk legges ned i Loddefjord.

Vi tar selvfølgelig debatten for å vise hvorfor byrådets politikk både er viktig og riktig medisin for et Loddefjord i utvikling. At vi gjennom vår politikk skaper mindre forskjeller, mer engasjement og bedre tjenester ute i bydelen.

Siden 2018 har vi hatt områdesatsing i Loddefjord, og det har vært en politisk prioritering. Fordi området med sine levekårsutfordringer har hatt behov for helhetlig og koordinert innsats. Ved å løfte byrom, styrke frivilligheten og våre kommunale tilbud vil innbyggere i området få det bedre.

Vi prioriterer nettopp Loddefjord. Vi lager turløyper, uteområder og oppgraderer gangveier, det skaper tilhørighet og gode bomiljø. Tilskudd til lag og organisasjoner gir flere møteplasser, bedre fritidstilbud og en sterkere frivillighet.

Vi styrker biblioteket ved å forlenge åpningstidene og lage en egen avdeling for ungdom. Vi fargelegger Loddefjord gjennom kunstprosjektet Creative Loddefjord. Et samarbeid mellom NAV og skolen fører til å lette overgangen fra skolen til arbeidslivet for unge.

Å inkludere flere barn og unge prioriteres av byrådet i hele Bergen, og det gjelder også de som bor i Loddefjord. Gratis SFO til 1. og 2. -klassinger og 3. barn gratis i barnehage. Aktivitetskortet er utvidet, kulturtilbudet for de unge har blitt større . Idretten har blitt mer tilgjengelig for alle gjennom flere arenaer og gratis bruk for klubbene, støtte til å betale kontingent og gratis utlån av utstyr. Vi vil fortsette å arbeide for at enda flere barn og unge får delta i små og store felleskap.

Kanskje Abrahamsen og Åkerblom burde tatt turen til folkemøtet vi holdt på Vannkanten forrige uke. Der kunne de hørt om alt arbeidet som har blitt gjort, som er i gang og som skal gjøres for å løfte Loddefjord videre.

Det er mer godt i vente. Vi arbeider med ny FYSAK i Loddefjord, en fremtidig møteplass for bydelens unge. Vi er i gang med detaljregulering for å bygge nytt sykehjem på Frieda Fasmers minne, som vil gi et solid løft for eldreomsorgen i området.

Vi har jobbet på spreng for å gjenåpne helsestasjonen på Haugatun, fordi nærhet og tilhørighet til helsestasjonstilbudet for de yngste er viktig for oss og for småbarnsfamiliene. Det rekrutteres flere helsesykepleiere og kjøpes inn nytt utstyr så Haugatun igjen kan tilby gode og forsvarlige tjenester.

Samtidig vil man på Familiens hus i Fyllingsdalen kunne møte gode og spesialiserte helsetjenester under ett tak. Én dør inn Ergo- og fysioterapi, barne- og familiehjelp og utvidet svangerskapsomsorg, i moderne lokaler på Oasen. Det vil også dere fra Loddefjord dra nytte av.

Åkerblom stiller retorisk spørsmålet om Loddefjord trenger Høyrepolitikk. Svaret er et klinkende klart nei. Den rette medisinen er mer av byrådets gode politikk for å løfte området, utjevne forskjeller og tilby gode tjenester til de som trenger det. Små og store tiltak som i sum gir hele området et løft.

Det Ap-ledede byrådet satser på Loddefjord, og det vil vi fortsette med.