Dagsenter for mennesker med demens legges ned i Loddefjord

I Sydvesten 5.april 2016 sier Helsebyråd Rebekka Ljosland at kommunen planlegger nytt sykehjem/flerbrukshus i Loddefjord, men først skal det kuttes i andre tjenester for de eldre.

Siden 1990 har mennesker med demens hatt et tilrettelagt tilbud i Loddefjord, men nå er det snart slutt. Begrunnelsen er at beleggsprosenten er for dårlig. Sparekniven er tatt frem, en million kroner skal spares. Det er mye penger for de fleste av oss, men lite i den store sammenheng ( les: kommunens økonomi).

Lyspunktet er at helsebyråden har klart å halvere kuttet til dagsentertjenesten som det forrige byrådet med Høyre og Frp hadde lagt opp til, det skal hun ha skryt for.

Dagsenteret for demente er ett av to dagsentre som hører inn under sykehjemmet Frieda Fasmers minne med åtte plasser per i dag. Det andre dagsenteret har 15 plasser for blandet gruppe, kognitivt friske og mennesker med kognitiv svikt/ demens, dette dagsenteret skal beholdes. Begge dagsentrene har åpent fem dager i uken.

Beboere på sykehjem er sykere nå, enn de som var sykehjemsbeboere før.

Brukerne på dagsenteret nå, er også sykere enn de var før. De er oftere borte på «sin» dagsenter-dag på grunn av dårlig helse. Slik var det ikke for bare cirka ti år siden, det var sjelden fravær. Brukerne betaler ikke egenandel for ubenyttet plass, uansett grunn, på sin dag. En annen årsak til dårlig beleggsprosenten, skyldes for få søkere. Er tilbudet godt nok kjent? Informasjon er kun å finne på internett, men ikke alle bruker det. Tomme plasser gir røde tall i regnskapet. Da kommer som sagt sparekniven frem, den er ikke så stor, men stor nok til å gjøre stor skade. Vil det lønne seg på sikt? Kunne de røde tallene vært unngått, eller mindre?

De berørte brukerne skal få tilbud om plass på andre dagsentre. Lyngtbøtunet skal tilby 15 plasser, hver dag, for dem med demens. Er det nye tilbudet et bedre tilbud med tanke på en så stor gruppe?

En demens-sykdom utvikler seg og på et tidspunkt vil det være vanskelig for dem å orientere seg i en gruppe på den størrelsen. Det er med god erfaring fra Frieda Fasmers minne at brukere på det største dagsenteret har fått tilbud på det minste dagsenteret i stedet. I en mindre gruppe og et oversiktlig miljø som det er lett å orientere seg i, har personalet opplevd positive endringer hos brukerne. Denne muligheten for å flytte brukere som faller igjennom i en stor gruppe til en mindre gruppe er veldig bra, brukerne får et bedre og mer tilrettelagt tilbud.

I følge den politiske plattformen til det sittende byråd ønsker de et bedre dagtilbud for demente.

Denne nedleggelsen bidrar ikke til det. Dette er synd for dem med demens og deres pårørende i Loddefjordområdet.

Innbyggerne i Loddefjord og området rundt kunne fått beholde det gode tilbudet som dagsenteret for mennesker med demens er, inntil et nytt og bedre tilbud er på plass. Det vil være naturlig å planlegge adskilte dagsentre/ grupper for dem med demens og kognitivt friske i forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Loddefjord. Kommunens politikk er at eldre skal få mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker og makter. En plass på dagsenter utsetter behovet for sykehjemsplass. En dagsenterplass er billigere i drift enn en sykehjemsplass. Vi lever lenger enn før og derfor vil flere i fremtiden få en demensdiagnose eller kognitiv svikt. Regjeringen ønsker å bidra til flere tilrettelagte dagtilbud for mennesker med demens og midler er satt av til formålet på årets budsjett. Det vil også bli lovbestemt med tilrettelagt dagsenter for demente fra 1.januar 2020.

Derfor er det underlig at kommunen vil avvikle dagsenteret for mennesker med demens. Mennesker som befinner seg i en sårbar situasjon vi friske vanskelig kan sette oss inn i.

 

Sykehjemmet Frieda Fasmers minne trenger sårt fornyelse og bedre tilrettelegging for beboerne, helst i dag! Er det virkelig nødvendig å legge ned dagsenteret for mennesker med demens i Loddefjord nå? Kan nedleggelsen unngås? Hvis ikke en «rik onkel» skulle dukke opp fra intet, så bør Bergen kommune ta seg råd til å fortsette tilbudet. Det vil være til glede og det beste for brukerne på dagsenteret i dag og nye brukere som kan trenge det i fremtiden.

 

Av Svanhild Solhaug,

aktivitør og leder Hordaland aktivitørlag.

 

Andre saker