•  Fra «Pokalen av Kristoffer Kjølberg – en av Gyldendals første «ordfrie bøker».

Bok uten ord

Pokalen av Kristoffer Kjølberg er en av de første bøkene i Gyldendals satsing på såkalte «ordfrie bøker».

Forlaget Gyldendal har slått på stortrommen i år. I følge forlagets nettsider har man introdusert en ny genre i den norske bokfloraen: «Ordfrie bøker». Dette er bøker «som kan leses av både de leseglade og lesesvake, men som spesielt vil gi lesesvake i målgruppa 6-9 år den spesielle mestringsfølelsen av å endelig ha lest en hel bok. Selv!», heter det der.

Tanken bak ordfrie bøker er å kunne lage utgivelser til lesere som ennå ikke har knekket lesekoden. Forlaget ønsker å motivere til lesing av bøker, at det blir lånt bøker på biblioteket og at barn ikke får en nederlagsfølelse når de slipper «å møte forkludrende bokstaver», som forlaget uttrykker det.

De første ordfrie bøkene kom i salg i vår, og først ut var «Jeg rømmer» av Mari Kanstad Johnsen og «Pokalen» av Kristoffer Kjølberg. Senere kommer det ordfrie bøker av Lene Ask, Rune Markhus, Bendik Kaltenborn og Torill Kove.

Med et slikt utgangspunkt skulle man tro at Gyldendal har gjort en revolusjon innen norske bokutgivelser. Det har ikke forlaget. Ordfrie bøker er strengt tatt ikke annet enn tegneserier uten ord. Det finnes massevis av slike tegneserier, og også her til lands har serieskapere laget kortere og lengre tegneserier av dette slaget. Japanske tegneserier, manga, er spesielt kjent for sine lange sekvenser uten ord, og mange viktige tegneserieverk har kortere eller lengre sekvenser der serieskaperen bevisst unnlater å bruke ord.

Det ligger implisitt i Gyldendals argumentasjon rundt ordfrie bøker at lesing ikke er identisk med koding av blant annet bokstaver, bokstavsekvenser og ord. En slik tolkning av leseprosessen er viktig, siden lesing består av mange komponenter. Det er lenge siden lesing var identisk med tolkning av bokstaver og bokstavsekvenser. Lesesenteret i Stavanger, som har utviklet verktøyet LeseLos til bruk i undervisningen, understreker at koding bare er én av seks elementer i lesing. De andre er målretting, ordforråd, førforståelse, leseforståelse og metakognisjon. Barn som sliter med å kode grafemer, kan ha en styrke i å tolke bilder og bildesekvenser. Dermed driver disse barna likevel med lesing, selv om de ikke nødvendigvis kan danne mening i bokstaver, ord og ordrekker. Mange tegneserieteoretikere er opptatt av det som foregår mellom rutene, og en tegneserie uten ord kan være et godt utgangspunkt for tolkning av forløp der det som ikke er vist blir en viktig del av handlingen.

Gyldendal skal ha ros for sine «ordfrie bøker», men tittelen føles noe påtatt. Vi snakker om tegneserier, siden en vanlig definisjon på tegneserier er «bilder i sekvens – med eller uten ord».

Av

Kristian Hellesund

red@sydvesten.no

Utgivelsesfakta

Pokalen

Av: Kristoffer Kjølberg

ISBN 9788205490291

40 sider

249 kroner

Gyldendal

Andre saker