Beboerne blir tatt på alvor

Kollektivtilbudet i Vardenområdet er på høyde med sammenlignbare områder, skriver leder for trafikktilbud i Skyss, Målfrid Vik Sønstabø.

I et innlegg i Sydvesten 17. august skriver Siw Grøgaard at Skyss ikke følger Kollektivstrategien for Hordaland. For å underbygge dette viser hun til en illustrasjon i den trykte Kollektivstrategien, som heter «Bystamlinjer i Bergen 2014» - og som viser nettopp dette: Hvordan stamlinjene var utformet i 2014. 

Kollektivstrategien for Hordaland ligger til grunn for prioritering av kollektivmidlene i fylket vårt. Målet er å gi et best mulig kollektivtilbud til flest mulig av innbyggerne, innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Ressursene må prioriteres der transportbehovet er størst. Stamlinjene skal være det bærende tilbudet i bytrafikken. Disse skal være et forutsigbart tilbud med høy frekvens og god kapasitet store deler av døgnet, og ha enkel linjeføring uten omveier og varianter. Da linje 4 ble forkortet til Hesjaholtet sommeren 2015, var denne reguleringen nettopp i tråd med grunnprinsippene for utvikling av kollektivnettet. Den nye traseen tilfredsstiller nå prinsippene til en bystamlinje, slik disse er formulert i Kollektivstrategien.

Før endringen hadde linje 4 av praktiske årsaker trasé med endeholdeplass på Varden, i påvente av ferdigstilling av nye fasiliteter på Hesjaholtet. Etter endringene på linje 4 har en del av beboerne på Varden ikke funnet det nye kollektivtilbudet i området tilfredsstillende. I henhold til politisk vedtak utvidet Skyss kollektivtilbudet i Vardenområdet med oppstart 15. august 2016, med linje 22 som har fått trasé over Sandeidet, Vardeveien og Myrholtet. Linjen har i overkant av 50 avganger i hver retning på en vanlig hverdag. I tillegg dekkes området av linje 50E (Sandsli – Dolvik – Oasen – Bergen busstasjon) og linje 4.

Varden har gjennom høstens endringer fått et styrket kollektivtilbud med flere koblinger til både Oasen og sentrum. Beboernes henvendelser, ønsker og behov er tatt på alvor, og innspillene er hensyntatt i arbeidet med det nye tilbudet. Kollektivtilbudet i Vardenområdet er på høyde med sammenlignbare områder. Det er selvsagt synd at Grøgaard og andre fortsatt mener busstilbudet på Varden er for dårlig, men Skyss håper og tror at de aller fleste i området nå vil finne avganger de kan benytte.

Av Målfrid Vik Sønstabø, leder for trafikktilbud i Skyss

kommentarfelt drives av Disqus

Andre saker