Debatt:

Vi vil ha kulturhus nå!

Kommunens dårlige økonomi var ingen hemmelighet. Likevel lovet både Arbeiderpartiet og Venstre foran valget i 2015 at Fyllingsdalen endelig skulle få kulturhus, skriver Kari Hoffmann og Berit Tande.

Nok en gang settes kulturhussaken i Fyllingsdalen på vent. Det har ikke manglet på initiativer gjennom de 40 årene som er gått siden Fyllingsdalen stod ferdig utbygget med Oasen bydelssenter som midtpunkt. Det foreløpig siste initiativet ble tatt da Fyllingsdalen Kulturråd ble etablert i 2009. Kulturrådet representerer i dag 43 medlemsorganisasjoner pluss enkeltmedlemmer. Med støtte fra kulturkontoret i bydelen engasjerte Kulturrådet Ola B. Siverts, Cubus arkitekter, til å legge frem en plan for plasseringen av kulturhuset. Planen konkluderte med at kulturhuset måtte ligge nærmest mulig Oasen senter. Dette har Kulturrådet stått hardt på. Kulturrådet har fremmet flere forslag til lokalisering og etablering av kulturhus  som alle har blitt avvist av politikerne.

I 2013 vedtok politikerne at Fyllingsdalen idrettshall skulle rives. Et nytt bygg som skulle gi rom til kultur og idrett skulle reises på tomten. Kulturrådet fulgte vedtaket opp lojalt. For å få et godt forhold til idretten tok Kulturrådet initiativ til å nedsette et samarbeidsutvalg som skulle arbeide frem et forslag til et felles kultur- og idrettsbygg. Romplaner ble utarbeidet for kulturens del i samarbeid med medlemsorganisasjonene og med innspill fra andre kulturhus. Planen ble kvalitetssikret i samarbeid med rådgiver kulturbygg, Rune Håndlykken. På bakgrunn av funksjonsbeskrivelsen utarbeidet Ola B. Siverts i Cubus arkitekter et forsag til et fellesbygg. Prosjektet ble finansiert med støtte fra Bergen kommune. Begge fagpersonene er brukt som konsulenter i arbeidet med å reise kulturhus i Fana og Åsane. Planene er presentert og oversendt politisk ledelse.

Når idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) og kulturbyråd Julie Andersland (V) i Sydvesten 20. september uttaler at de vil sette i gang en ny behovsanalyse oppfatter vi dette som et annet ord for utsettelse. Etter vår oppfatning er arbeidet som settes i gang kun en ny utsettelse av saken. Både Arbeiderpartiet og Venstre gikk til valg på at det skal reises kulturhus i Fyllingsdalen.

Av bydelene er det nå bare Fyllingsdalen som ikke har et kulturhus. De bydelsvise kulturhusene er vellykkete og bekrefter at satsingen har hatt ønskete effekter og er nøkkelbrikker i byutviklingen.

Hver utsettelse gjennom 40 år begrunnes med kommunens dårlige økonomi. Er det noe politikerne er kjent med, er det kommunens dårlige økonomi. Likevel lovet både Arbeiderpartiet og Venstre foran valget i 2015 at kom de til makten skulle Fyllingsdalen endelig få kulturhus.

Kommunen ønsker å fortette sentrale deler av Fyllingsdalen. Flere barn og unge vil vokse opp i bydelen. Å skape gode møteplasser for kultur- og fritidsaktiviteter vil være en forutsetning for at en slik utbygging skal lykkes.

Kulturhus for Fyllingsdalen må inn i gjeldende økonomiplan. Åpningsfesten for kulturhuset kan ikke utsettes flere ganger. Vi vil ha kulturhus nå!

Av Berit Tande og Kari Hoffmann, medlemmer av Fyllingsdalen Kulturråd

 

kommentarfelt drives av Disqus

Andre saker