• Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti (Ap) på informasjonsmøte om KPA i kultursalen på Vannkanten torsdag 23. november 2017. (Arkivfoto: Sydvesten / Trygve Hellestræ)

Kommuneplanens arealdel

Debatt: Hvor er konsekvensanalysen ?

– Nytt forslag til Kommuneplanens arealdel (KPA) stopper utviklingen i vår kommune, skriver Didrik Fasmer, bystyrerepresentant i Bergen Høyre.

Den nye KPA vil gi oss store økonomiske og praktiske konsekvenser. Bare Bergen kommune selv, har de senere år brukt flere hundre millioner av skattebetalernes penger på prosjektering og tilrettelegging av utbyggingsarealer som nå med et pennestrøk er fjernet i ny KPA. I tillegg lider i enda større grad, grunneiere og utbyggere i alle bydeler. Det har allerede medført økonomiske tap, og det brukes store ressurser på advokat og konsulenthjelp. Dette fordi Byrådet og Fagetaten allerede har stoppet prosjekter som er godkjent i gjeldende KPA. En stor del av Bergens næringsliv er som følge av denne politikken, nå satt i en uforutsigbar og usikker økonomisk situasjon.

Byrådet ser åpenbart bort fra at det finnes et marked utenfor Rådhuset, og at det er en fri vilje hos alle innbyggere. Hvis det skal være mulig å få til utbygging som foreslått, er Byrådet nødt å gå inn for at kommunen selv må ekspropriere eiendom, og selv stå for utbyggingen. Det ville i så fall være en samfunnsøkonomisk katastrofe, og en modell som benyttes i land som vi ikke liker å sammenligne oss med.

Det er helt urealistisk at det finnes nok grunneiere som vil selge, og utbyggere nok som ser det lønnsomt å bygge innenfor rammene i ny KPA. Dette fordi det ikke finnes mange nok boligkjøpere som ønsker å investere i en bolig innenfor de foreslåtte små og få arealer, i et så begrenset, og snevert segment hva gjelder boligtype og boligmiljø.

De fleste som deltok på informasjonsmøtet på Vestkanten mandag 20. november, savnet en velforberedt, faglig og økonomisk fundamentert presentasjon. Møtet minnet dessverre mest om et referat fra et lekerom hvor tegnestifter og legoklosser var hovedverktøyet.

Byrådet må i det minste følge loven, og starte med å gi oss en faglig god konsekvensanalyse av nytt KPA forslag.

Av Didrik Fasmer, bystyrerepresentant i Bergen Høyre.