• - Jeg har behov for å fortelle om innsatsen som legges ned for å få bygget det etterlengtede kulturhuset i Fyllingsdalen, skriver Rune Bakervik.

Kulturhus i Fyllingsdalen:

- Det nærmer seg en realisering

- Det gjøres mye arbeid for å få på plass et best mulig kulturhus for Fyllingsdalen, skriver fungerende kulturbyråd Rune Bakervik (Ap).

Sydvesten trykket en artikkel som hevder at alle pengene til kulturhus i Fyllingsdalen er fjernet fra budsjettet.

Artikkelen kan i verste fall misforstås som at en realisering av kulturhuset ikke er ønsket. Det stemmer ikke, og jeg har behov for å fortelle om innsatsen som legges ned for å få bygget det etterlengtede kulturhuset i Fyllingsdalen.

Sakens faktum er at det nå nærmer seg for et lokalkulturhus som vil fungere som et kulturelt og sosialt samlingspunkt for alle i Fyllingsdalen.

Sommeren 2017 valgte kommunen ut seks aktuelle tomter til nytt kulturhus. I januar 2018 kom rapporten som viste at tomten på kollektivterminalen er den best egnede.

Tomten er lang og bred nok til at det blir en god planløsning i kulturhuset. En annen fordel er at denne tomten gjør at kulturhuset blir lett tilgjengelig, med trygg adkomstvei særlig med tanke på barn og unge. Nærhet til kollektivtransport har vært en viktig faktor i valg av tomt.

Tomten på kollektivterminalen er inkludert i områdeplanen for Fyllingsdalen. Dette innebærer at et kulturbygg kan oppføres uten krav om detaljregulering. Dette sparer oss for tid.

Brukerutvalget som ble nedsatt tidlig i prosessen har uttrykt begeistring for dette tomtevalget. Brukerutvalget har bestått av representanter fra følgende virksomheter og råd: Fyllingsdalen kulturråd, Fyllingsdalen Nye Teater, Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor, Fyllingsdalen bibliotekfilial, Bergen Kulturskole og Ungdommens bystyre.

«Tomt 1 Kollektivterminalen», som den kalles, er ikke i kommunalt eie, men eies av Hordaland fylkeskommune. Det er Statens Vegvesen som har ansvaret for tomten i dag, og med den planlagte flyttingen av terminalen vil tomten bli frigjort. Det vil ifølge Bybanen Utbygging bli bygget ny kollektivterminal i overgangen 2023/2024, og da kan kulturhuset bygges.

Brukerutvalget har i dialog med kommunen gitt innspill til et rom- og funksjonsprogram for kulturhuset. Det skal huse kulturskole, bibliotek, aktivitets- og møterom for det frivillige kulturlivet og teatersal til Fyllingsdalen Nye Teater.

Rom- og funksjonsprogrammet er utgangspunktet for det skisseprosjektet som nå skal utvikles. Til dette arbeidet velges i disse dager kulturhusrådgiver, som skal sikre optimal funksjonalitet i kulturhuset. Det nedsettes en prosjekteringsgruppe, som er sammensatt med alle de kompetanser som trengs for utvikling og bygging av et godt, fleksibelt og funksjonelt kulturhus.

I budsjettforslaget for kommende økonomiplan er det avsatt midler til arbeidet med skisseprosjektet og videre prosjektering av kulturhuset frem mot byggestart. Skisseprosjektet skal avklare kostnader for bygging av kulturhuset og legge grunnlag for å avsette investeringsmidler for neste økonomiplanperiode.

Det gjøres mye arbeid for å få på plass et best mulig kulturhus for nettopp Fyllingsdalen bydel. Nå nærmer det seg!

 

Av Rune Bakervik (Ap), settebyråd for klima, kultur og næring

kommentarfelt drives av Disqus

Andre saker