• Stemningen er lystig når Aylin Erpolat lar seg behandle av klassevenninnene Selam Johannes (til v.) og Fatha Harir Kadar. Helse og oppvekst-elevene har allerede fått pusset opp sin avdeling på Fyllingsdalen videregående skole. (Foto: Kim Bøyum)

Sunne skolebygg skaper rom for bedre læring

Elever og lærere får et innemiljø som er noe av det beste en kan få til med dagens byggetekniske løsninger.

Elever som skal begynne på Holen skole når det flotte bygget står klart til skoleåret 2021, kan glede seg til å begynne på en skole som kan skryte på seg å være et klimaforbilde. 

Bergen kommune har nemlig et ambisiøst mål om å bli helt fossilfri innen 2030, og Holen skole er kommunens første byggeprosjekt som skal være fossilfritt. Skolen blir bygget under strenge miljøkrav, som gjelder både på selve byggeplassen og for det ferdige skoleanlegget. Under selve byggeprosessen er målet at minst 95 prosent av avfallet i byggefasen skal sorteres og leveres til godkjente avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. 

Minst like viktig er det at selve skolebygget skal bygges som et «nesten nullenergibygg». Prosjektleder Hanne Thorsen forteller at det jobbes for å få Holen skole Bream-Nor-sertifisert, og det siktes mot å nå det nest høyeste nivået i denne sertifiseringen. « Dette er en miljøsertifisering av bærekraftige bygninger. Vi har spesielt fokus på transport, energi og innemiljø», forteller Thorsen. Det betyr med andre ord at elever og lærere neste år kan flytte inn i en flunkende ny skole, som etter planen skal ha et innemiljø som er noe av det beste en kan få til med dagens byggetekniske løsninger. Det er godt nytt.

Det er også godt nytt at Fyllingsdalen videregående skole er i ferd med å bli pusset opp for 60 millioner kroner. Penger som blant annet  blir brukt til å bytte tak, vegger og gulv i de fleste klasserom, bygge nytt musikkrom, nytt kantinekjøkken og undervisningskjøkken. I tillegg kommer det nytt praksisrom og omsorgsbolig til opplæring for helse og oppvekst-elevene, samt nye toaletter og garderober.

«Jeg merker at det skjer noe med elevene. Nye toaletter gjør at de blir tryggere. Lysere og nye vegger gjør at de trives bedre. Man blir litt oppløftet i stedet for litt trykket ned av det oransje og brune som har omgitt oss fram til nå», sier rektor ved Fyllingsdalen vgs., Karen Kristine Rasmussen.

Rektoren mener læringsutbyttet blir bedre når en har det fint rundt seg. Det er vi helt sikker på at hun har rett i. I tillegg til at både elever og lærere får det fint rundt seg, får de også bedre luft å puste i når skolen nå pusses opp. Med finere og bedre tilrettelagte lokaler, bedre inneklima, og bedre stemning blant både elever og lærere er mye godt arbeid gjort i forhold til trivsel og læring på skolen.

Det er mye arbeid som gjenstår før en kan påstå at alle byens skoler skinner. Men i Laksevåg og Fyllingsdalen skjer det mye positivt, det må vi ta med oss. Så skal vi også ha forventninger om at på litt sikt skal ikke en eneste elev måtte tilbringe skoledagen på en skole hvor inneklimaet er dårlig eller skolebygget på annet måte demper muligheten eller lysten på læring.

 

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Relaterte saker