• Minnesmerket som står ved siden av Holen skole, bør flyttes til minneparken over veien, skriver Aage Nesbø. Bildet er fra markeringen 4. oktober i fjor. (Arkivfoto: Martine Onstad)

«Minnesmerket ved Holen bør flyttes»

Det mener Laksevåg Kulturhistoriske Forening.

Den 4. oktober 1994, til 50-årsmarkeringen av bombingen av Holen skole, fikk Laksevåg Kulturhistoriske Forening oppført et minnesmerke utenfor Holen skole. Minnesmerket er en sprengstein med minneplate over tragedien som skjedde mot skolen denne fryktelige dagen, 4. oktober 1944.

I forarbeidene til oppsetting av steinen vurderte man hvor denne skulle settes opp. Man kunne sette den opp der den står i dag, utenfor skoleinngangen, men man kunne også sette den opp i minneparken over veien. Der sto allerede bautaen over falne fra det sivile luftvern. Man valgte å sette steinen opp mellom fortauet i Kringsjåveien og veien opp mot inngangen til skolen.

Det har i ettertid vist seg at steinen står nokså anonymt til. Området er trangt for besøkende, det er lite plass til elever ved høytidssamlinger, og trafikken i Kringsjåveien virker forstyrrende. For dem som søker kontemplasjon og hvile ved dette minnesmerket, vil man vanskelig kunne finne det.

I dagens situasjon står også selve minnesmerket utsatt til.  Skolen er under store endringer med tung anleggsvirksomhet i umiddelbar nærhet. Men anleggsarbeidene betyr også at minnesmerket må tas bort og lagres midlertidig.

I denne situasjonen har Laksevåg Kulturhistoriske Forening kommet frem til at minnesmerket bør ha sin naturlige plass i minneparken rett over veien. Dit flyttet man i fjor minnesmerket over falne ved Kleivdals fabrikker. Med minnesmerket over falne ved Holen skole vil da tre minnesmerker bli stående langs en akse i parken.  

Laksevåg Kulturhistoriske Forening har drøftet flyttingen av minnesmerket med  rektor ved Holen skole samt instanser i Bergen kommune. Sammen er vi kommet frem til at situasjonen i dag er gunstig når pågående arbeider likevel fører til at steinen må flyttes.

Nevnes må også at situasjonen i dag vedr. 8. mai-markering er usikker. Det er mulig at denne steinen allerede da er midlertidig lagret utenfor anleggsområdet. Laksevåg Kulturhistoriske Forening legger ellers ned blomster eller kranser ved minnesmerkene våre. I år må denne markeringen skje nokså stillferdig uten publikum.

Av Aage Nesbø, Minnesmerkekomiteen, Laksevåg Kulturhistoriske Forening

Andre saker