• I dag er planen at Oasen-stoppet, som er framstilt på denne illustrasjonen, blir endestasjonen for Fyllingsdalen-banen. (Illustrasjon: Mount Visual/Bybanen Utbygging)

«Alle gode krefter må stå opp for bybanen til Spelhaugen»

Bygging av bybanen til Spelhaugen vil være et viktig byutviklingsprosjekt slik det har vært til Ytrebygda og vil bli til Åsane, skriver Henry Berg (Ap).

MENINGER: Bystyret vedtok i juni 2017 reguleringsplanene for bybaneutbyggingen mellom sentrum og Fyllingsdalen med endestopp Spelhaugen. Et knapt år senere i april 2018 vedtok bystyret å støtte Hordaland fylkeskommune sitt behov for kostnadskontroll og reduksjon i forbindelse med nevnte utbygging. Dette innebar at man fra da av og inntil videre skulle legge til grunn at siste stopp skal være Oasen og ikke Spelhaugen som regulert for året før.

I bystyrets vedtak fra 2018 ba man samtidig om at strekningen Oasen–Spelhaugen realiseres innenfor Miljøløftet så snart det er finansielt rom for det, alternativt gjennom en annen finansiering. I den forbindelse skal det nevnes at eiendomsselskapet Angarde har store planer for utvikling av Spelhaugen som bolig- og næringsområde, og venter derfor trolig i spenning på at det skal bli klart at traséen til Fyllingsdalen blir realisert i tråd med bystyrets vedtatte plan.

Bygging av bybanen til Spelhaugen vil være et viktig byutviklingsprosjekt slik det har vært til Ytrebygda og vil bli til Åsane. Vi politikere må strekke oss langt for å imøtekomme forventninger vi skaper gjennom de planer vi vedtar. Et av hovedformålene med bybaneutbyggingen er jo nettopp byutvikling, og derfor må alle gode krefter nå stå opp for å finne en løsning på den finansielle utfordringen slik at bybanen kan bygges til Spelhaugen i denne omgang.

Jeg er nok en av de som mener at konsekvensen av å stoppe byggingen ved Oasen slik det per i dag ligger an til, høyst trolig fører til at den ikke blir bygget til Spelhaugen i det hele tatt eller i beste fall tidligst om 15-20 år.

Av Henry Berg (Ap-politiker), Bergen

Relaterte saker