• Kulturhuset er plassert på kartet, det skal ligge der kollektivterminalen utenfor Oasen ligger i dag. 

Leder:

Sett spaden i jorden og gi teateret forutsigbarhet

Om dette betyr at pengepotten til Fyllingsdalen teater er blitt en forhandlingspost for politikerne, er det helt feil post å bruke som et forhandlingskort.

I bybudsjettet for 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024 som ble lagt frem 20. oktober, har byrådet i investeringsbudsjettet for de neste fire årene  lagt inn 4,5 millioner kroner for2021og 2,9 millioner kroner for 2022 til prosjektering og regulering av kulturhus i Fyllingsdalen. Penger til selve byggingen av kulturhuset er ennå ikke satt av. På spørsmål om det betyr at kommunen ikke ser for seg oppstart av bygging av kulturhus i denne investeringsperioden, som altså strekker seg til 2024, svarer byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt (MDG) dette: «Det er alltid mye usikkerhet på veien mot byggestart, men vi sikter på å sette spaden i jorden i april/mai 2023». 

Kulturhusets fremste forkjemper, Per Kragseth, som er leder av Fyllingsdalen kulturråd, er ikke på noen måte imponert over svaret fra byråden. Han mener spaden bør kunne settes i jorden før 2023. At Kragseth og alle andre som kjemper for kulturhuset er utålmodige, er helt på sin plass. 

Kulturhuset er plassert på kartet, det skal ligge der kollektivterminalen utenfor Oasen ligger i dag. Bybanen Utbygging sier tomten ikke kan fristilles før 2023 fordi kollektivterminalen ved Oasen er noe av det siste som bygges i bybaneprosjektet. Med andre ord mener politikerne at det er Bybanen Utbygging alene som skal bestemme rekkefølgen på utbyggingen. Dette er en defensiv holdning fra våre politikere. Det haster med å få på plass et kulturhus.

Den store utbyggingen som nå skjer i Fyllingsdalen og planene om videre utbygging vil ikke gjøre behovet for et kulturhus noe mindre, tvert i mot. 

Samtidig som byrådet viser liten vilje til handlekraft hva gjelder oppstart av bygging av kulturhus, kommer de med et budsjettforslag hvor de foreslår å ta bort  750 000 kroner i tilskudd til Fyllingsdalen teater i forhold til i fjor. 

Dette er et merkelig signal å sende til en aktør som leverer langt over hva en kan forvente at et lite teater, og et teater som i tillegg er tenkt som en viktig innholdsleverandør til kulturhuset.

Vi forstår at den spesielle situasjonen pandemien har skapt medfører at byrådet må ha et stramt budsjett. Men 750 000 kroner er småpenger i den store sammenhengen for bybudsjettet, men betyr en stor forskjell for et lite teater. 

Vi føler oss rimelig sikre på at pengene til teateret er inne i bybudsjettet igjen i desember. Men om det betyr at pengepotten til Fyllingsdalen teater er blitt en forhandlingspost for politikerne, er det helt feil post å bruke som et forhandlingskort. Teateret trenger økonomisk forutsigbarhet, og det fremtidige kulturhuset trenger en god samarbeidspartner og en solid leverandør av godt innhold. Skal en få dette til må politikerne sende helt andre signaler til Fyllingsdalen. 

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Andre saker