• Under fjordvandringen fortalte Heming Hagen (t.v.) og Peter Forras (t.h.) litt om den historiske utviklingen av Laksevåg, og hva de mente var viktig å ta med seg inn i framtidens sjøfront i bydelen. (Foto: Daniela E. Mala)

Leder:

Sjøfronten må være åpen og tilgjengelig

Med en helhetlig plan for hele området, kan sjøfronten på Laksevåg bli et attraktivt område for både folk og næring.

I forrige uke inviterte Initiativ:Laksevåg befolkningen på Laksevåg til en viktig fjordvandring. Alle de rundt 50 som møtte opp fikk tente fakler og bega seg ut på en spennende og viktig vandring langs sjøfronten på Laksevåg. Med seg på turen fikk de også litt innsikt i mye av det interessante og spennende som har holdt hus langs sjølinjen i bydelen. 

Men det kanskje aller viktigste med denne turen var å gjøre beboerne oppmerksomme på at det skal skje store forandringer langs sjøfronten, planer og forandringer som beboerne bør engasjere seg i.

«Målet er å vise hvor mye sjøfront eller strandsone vi har, og hvor lite som er tilgjengelig», sa nestleder i Initiativ:Laksevåg, Ann-Helen Nessen. Og det var ingen tvil om hva arrangør av turen og de fremmøtte mener om planene for sjøfronten på Laksevåg: De vil være med å bestemme hvordan sjøfronten på Laksevåg skal utvikles.

Det er allerede satt i gang en del planer for deler av sjøfronten. Disse planforslagene kommer fra ulike utbyggere og grunneiere. Med konkurrerende interesser og ulike strategier, kunne det blitt et salig kaos og en lite hensiktsmessig plan for området, om ikke kommunen hadde tatt grep. Heldigvis har Bergen kommune satt noen av planene på pause, og satt i gang en områdereguleringsplan for området fra Puddefjordsbroen og inn til Frydenbø. Dette var et helt nødvendig og fornuftig grep å ta. 

Med en helhetlig plan for hele området kan sjøfronten på Laksevåg bli et attraktivt område for både folk og næring. 

Det er mange hensyn å ta, men det viktigste nå er at planene blir helhetlig og at sjøfronten blir åpen og tilgjengelig, ikke bare for dem som allerede bor der, men også for dem som i fremtiden skal bo i dette området. Med skikkelig tilrettelegging, gjerne med både strandpromenade og kafeer, kan dette fort bli et område som hele byens befolkning vil ha glede av. 

Med mange konkurrerende interesser langs sjølinjen, er det mye det skal tas hensyn til. Det kan en bare få til ved å ha en helhetlig plan for hele området.  

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Andre saker