• Til slutt kan vi strø asken fra dokumentene i Kanadaskogen i en høytidelig seremoni der man lover å aldri finne på noe sånt igjen, skriver Karl Morten Bårdsen. (Foto: Hans Olstad)

Debatt:

Kafkaprosessen i Kanadaskogen

Skal vi oppsummere litt på hvor vi står i arbeidet med å stanse utbyggingene i Kanadaskogen? Vi i aksjonskomiteen er ihvertfall veldig optimistiske og håpefulle, skriver Karl Morten Bårdsen.

Håpefulle fordi fire tusen mennesker har signert oppropet mot planene. Optimistiske fordi alle politikerne som har spasert sammen med oss i skogen har vært enige om at disse planene ikke kan gjennomføres. 

De folkevalgte har åpnet ører og øyne der inne i skogen blant høye trær, klukkende bekk og fuglekvitter. Og så har de vært ærlige med oss. Noen har sagt at de ikke visste hvilke kvaliteter som var inne i skogen der. Noen har vært sjokkerte. Riktignok har noen vært litt forsiktige og sagt «Nei, disse planene er for dårlig utredet». Som om all ødeleggelse av skogen kan bli gjennomført med litt mer papirflytting. Men samlet sett er planene i sin nåværende form døde. Å gå videre med planene nå kan sammenlignes med å bære havre til en død hest. Man kan ikke rasere hundre tusen kvadratmeter med sårbar natur for å bygge krematorium, driftsbygning, parkeringsplasser, veier og gravplasser. Det går bare ikke. 

Så da gjenstår det bare å stanse dette. Stanse disse spinnville planene som har pågått siden 2013. Planleggingen i seg selv har helt sikkert kostet mange millioner. På papiret har tingene helt sikkert gått rett for seg. Planene skal til såkalt annen gangs behandling. Da skal man forsøke å rette opp i de innsigelsene og merknadene som har kommet. Også her har vi utfordret politikerne. Er ikke Bergen kommune politisk styrt sånn at politikerne kan skrinlegge dette? Kan ikke politikerne be administrasjonen og byråkratene om å makulere planene? Papirstrimlene fra makuleringen kan deretter brennes. Til slutt kan vi strø asken fra dokumentene i Kanadaskogen i en høytidelig seremoni der man lover å aldri finne på noe sånt igjen. Det hadde vært vakkert. 

Men når vi spør politikerne om hvordan man stopper dette - da blir de flakkende i blikket. De sparker kanskje til en kongle eller studerer en granlegg inngående. De vet ikke. Byrådet har sagt at planene uansett ikke kommer til behandling i år. Men er ikke det litt rart? Skal det være sånn at planene og prosessen skal dure og gå upåvirket hvis alle mener at dette må stanse? 

Vet du hva dette ligner på i så fall? Det ligner en Kafkaprosess. Boken «Prosessen» av Kafka handler om en mann som blir arrestert på sin 30 årsdag. Han får aldri vite hva han er siktet for, men rettsmøter og prosessen lever sitt eget liv sånn at han aldri kommer ut av det. Ganske tragisk altså. 

Så her er vi nå! Ingen syns det er greit å rasere Kanadaskogen, men prosessen med planene om å gjøre det må vi leve med videre. 

Andre saker