• Bjørn framstod som kunnskapsrik, men vil særlig bli husket for hans evne til å løfte fram andre, skriver Bjarne B. L. Andersen.

Minneord over Bjørn Moe:

En inkluderende og lun sokneprest

Sokneprest i Fyllingsdalen, Bjørn Moe, døde 7. juli etter lengre tids sykdom, 64 år gammel.

Det meste av sin prestetjeneste hadde Bjørn Moe her på Vestlandet, i Skjold menighet, i Nordhordland og her i Fyllingsdalen, men han gjorde tjeneste både i Bærum og Troms i tillegg til flere år som sjømannsprest i København og Spania.

Bjørn virket som sokneprest i Fyllingsdalen i omkring tre år før sykdommen satte ham ut av spill. Til tross for at det ikke ble så mange år hos oss har han satt dype spor etter seg og vil bli dypt savnet av mange.

Vi husker Bjørn som en inkluderende og lun sokneprest som det var lett å samarbeide med. Han var kontaktskapende og konstruktiv, og bidro sterkt til fellesskapsbygging i menigheten. Ikke minst husker vi hans klare og dyptpløyende forkynnelse hvor han i en muntlig stil stadig kom med eksempler og utfordringer knyttet til å leve som en kristen. Bjørn framstod som kunnskapsrik, men vil særlig bli husket for hans evne til å løfte fram andre.

Vi som hadde ham som vår kollega vil trekke frem omsorgen han hadde for oss. Han var flink til å oppmuntre. Vi husker den lune humoren og hans trygge tro på Jesus. Han var også en god veileder og menneskekjenner. Bjørn var nær midt i livet og ærlig om livet.

Vi er takknemlige for at vi fikk ha Bjørn hos oss i disse årene og lyser fred over hans minne.

Av Bjarne B. L. Andersen, administrasjonsleder Fyllingsdalen menighet

Andre saker