• Bente Haugsdal, daglig leder i Angarde AS, sammen med hovedeier Morten Fredriksen.

Leder:

Utbyggingen av Spelhaugen må sikre et godt bomiljø

Å bygge tett og høyt er sjelden en god oppskrift på et godt bomiljø.

 «Skal bybanen nå Spelhaugen, må grunneier være med å betale. – Vi er åpen for å sette oss ned og diskutere løsninger, svarer Bente Haugsdal, daglig leder i Angarde AS».

Ved siden av Angarde-eier Morten Fredriksen, eier Tore Odfjell og Magne Løvås store områder på Spelhaugen, til sammen eier de tre rundt 300 mål.

Både Odfjell og Løvås uttalte til BT i mai at også de er villige til å ta en diskusjon med kommunen om økonomiske bidrag for å få bybanen til Spelhaugen.

 «Det fornuftige vil da være at motytelsen blir større utnyttelsesgrad av eiendommen», sa Løvås.

Her står det altså tre grunneiere som er villige til å diskutere løsninger som kan føre til at bybanens ferd går helt til Spelhaugen. 

Pengemangel førte som kjent til at bystyret i 2018 kuttet Spelhaugen-stoppet. Så kom regjeringens bompengeforlik i 2019, som førte til en økt bevilgning til kollektivtilbudet i Bergen, som igjen gjorde det aktuelt å fullføre Fyllingsdalen-linjen. I juni vedtok bystyret at det skal jobbes videre med forlengelsen av linjen. Men pengene fra staten er ikke nok til hele utbyggingen, gapet er på 150-200 millioner kroner.

I byrådets sak om hvordan bybanen til Spelhaugen likevel kan realiseres pekes det på to viktige elementer: Finne ny løsning for varelevering til Oasen og sikre finansieringsbidrag fra private aktører. 

Motytelsen fra kommunen til de private aktørene som blir med på finansieringen av bybanen kan bli at utbyggerne/grunneierne kan få høyere utnyttelsesgrad enn de ellers ville fått.

De private grunneierne har alle signalisert at de er villige til å være med på finansieringen. Men der Løvås og Odfjell ønsker velkommen muligheten for større utnyttelsesgrad på eiendommen, er Angarde tydelige på at det ønsker ikke de. Å bygge tettest og høyest mulig er ikke aktuelt for Angarde. 

«Da faller vår visjon og vårt tankegods i grus. Vi skal lage godt byliv og ønsker ikke å strekke oss utover rammer. Men vi er åpen for å sette oss ned og diskutere løsninger», sier Haugsdal.

Det lover bra for fremtidens Spelhaugen. Å bygge tettest og høyest mulig er sjeldent en god oppskrift på et godt bomiljø. Bybane og utbygging av Spelhaugen kan bli en enestående mulighet for å tilrettelegge for et godt bomiljø, med nærhet til både sentrum og natur. 

Det legges opp til at alle grunneierne skal være med på neste møte med de ulike aktørene for bybaneutbyggingen. På det møte må vi håpe at alle parter blir hørt og at en evner å tenke helhetlig i forhold til fremtidens bomiljø på Spelhaugen. 

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Andre saker