«Ikke bybane til Loddefjord»

Byrådet har bestemt seg for hvor de ønsker å bygge Bybanen videre, og har lagt en plan frem mot 2040. De vil ikke ha Bybanen til Loddefjord eller mot Sotra. [caption id="attachment_917" align="alignleft" width="600" caption="Dette er et syn du ikke får se på Laksevåg. (Foto: Bybanekontoret)"]Dette er et syn du ikke får se på Laksevåg. (Foto: Bybanekontoret)[/caption] Fyllingsdalen skal få Bybanen fra sentrum til Oasen men traseen er den siste som skal bygges, hvis byrådet får viljen sin. Byrådet viser til en rapport utarbeidet av Norconsult og Bergen kommune og konkluderer med at Bybanen ikke kan bli raskere enn bussene på strekningen mot Bergen Vest og mot Straume i Fjell kommune.

- Ikke behov

Dermed ønsker ikke byrådet å bruke Bybanen som et verktøy for å styrke kollektivnettet i Laksevåg bydel, og ta unna trafikkveksten fra det nye Sotrasambandet og Askøy. Byrådet mener at det ikke er nok mennesker som vil bruke en fremtidig bybane i Bergen Vest. Trafikkgrunnlaget har vært det viktigste kriteriet for å prioritere hvilke korridorer som bør utbygges med bane, men også byggekostnader, sikkerhet og bygging av verksted har vært med i vurderingen, ifølge byrådet. "Bussen fra Storavatnet til sentrum bruker cirka ett kvarter når den kjører Vestre innfartsåre gjennom Damsgårdstunnelen. Dersom den går via Laksevågneset bruker bussen dobbelt så lang tid etter ruteheftet. En bane via Laksevågneset og via Loddefjord, vil dermed ta lenger tid enn med bussen. Dette gjelder også for bybanetraseer som går via Fyllingsdalen. Bussruter etter dagens opplegg vil derfor være mer effektiv for trafikk inn mot Bergen fra Ytre Laksevåg, Sotra og Askøy", står det i rapporten.

Ikke alle får

I januar 2007 gjorde bystyret i Bergen et vedtak der de la vekt på at Bybanen må bygges til alle bydeler, og at traseen mot Straume var mest aktuell for å videreføre bybanen til Bergens nabokommuner. "Bybanen må være ryggraden i fremtidens kollektivsystem og det er således viktig at man nå setter av arealer for et fremtidig bybanenett. Bybanen må bygges til alle bydeler, samt søkes forlenget til nabokommuner med Knarvik og Straume som de mest aktuelle stedene. Planlegging av et slikt helhetlig bybanenett til bydelene og omliggende nabokommuner må forseres. Bystyret mener at et helhetlig bybanenett, med forgreininger til nabokommunene vil ha stor betydning for styrking av et samlet kollektivsystem i Bergensområdet", vedtok bystyret. - Det vedtaket var visjonen vi hadde om Bybanen. Det vi har fått til er å sette fokus på at Bergen må satse mer på kollektivtilbud til befolkningen. Nå viser Norconsult og byrådet sin rapport at det er vanskelig å få til bybanetraséer i Bergen Vest og at buss er mest effektiv i Laksevåg bydel, sier leder Ruth Grung (Ap) i komité for miljø og byutvikling. Hun sier at utbygging av kollektivtilbudet uansett må prioriteres i Bergen Vest blant annet på grunn av utbyggingen av Sotrasambandet og befolkningsveksten i Bergen Vest, Askøy og Sotra. - Jeg ser for meg at Bergen kan bygge ut et trolleybuss-nett som er likestilt med Bybanen. Det kan bli en moderne bybane på gummihjul. Men vi skal selvsagt stille kritiske spørsmål til rapporten fra byrådet og Norconsult. Har de for eksempel tenkt på at en bybane kan legges som et kollektivfelt på de eksisterende veinettene i bydelen? sier Grung.
Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.