Vil kjempe for å få Bybanen til Laksevåg

Trond W. Tveiten (V), i Laksevåg bydelsstyre, raser over at byrådet ikke vil ha Bybanen til Laksevåg bydel. [caption id="attachment_941" align="alignleft" width="600" caption="Bydelspolitikerne er både overrasket og rasende over at byrådet ikke ønsker bybanetrasé i Laksevåg bydel."]Bydelspolitikerne er både overrasket og rasende over at byrådet ikke ønsker bybanetrasé i Laksevåg bydel.[/caption] - Det er utrolig lite fremtidsrettet av byrådet å ikke ville bygge Bybanen videre til Laksevåg. Jeg starter nå en Facebook-gruppe for å få Bybanen hit, og jeg tar gjerne initiativ til underskriftskampanjer, folkemøter eller hva det måtte være, sier Tveiten. Les også: «Ikke bybane til Loddefjord» - B-stempel - Jeg kan ikke forstå at det ikke er passasjergrunnlag for en bybane til Laksevåg. Dette er en bydel i vekst og bydelen er hovedinnfartsåre for Sotra og Askøy. Det er ikke bare fart som fordelen til Bybanen, den tar også mange flere passasjerer enn en buss og dessuten har en bane mye høyere driftssikkerhet enn en buss på gummihjul. Selv om det ikke er lønnsomt å bygge bybane helt til Straume, bør det likevel være effektivt å ha en bybane til Loddefjord med god korrespondanse for de som kommer med buss fra øyene, sier han. Han mener at det vil gi mye bedre flyt i kollektivsystemet i hele Bergen når sør, nord og vest er knyttet sammen i et banenett. Tveiten mener at byrådet gir Laksevåg et B-stempel når de ikke vil gjøre Laksevåg til en del av bybanesatsningen. - Vi får en stor trafikkbelastning i forbindelse med det nye Sotra-sambandet. Det burde derfor vært en storsatsning på å skjerme bydelen mest mulig fra trafikk ved å satse maksimalt på kollektiv. Det mangler ikke på vyer og visjoner for resten av Bergen, men Laksevåg skal nok en gang komme i bakleksen. Dette kan vi ikke finne oss i lenger. Nå må vi på Laksevåg samle oss og kjempe for å få bybanen til bydelen, sier Tveiten. - Overrasket - Jeg må si at jeg ble overrasket når jeg så at byrådet ikke har inkludert Laksevåg i bybanenettet. Bystyret har tidligere gått inn for at Bybanen skal til alle bydelene og jeg har tatt det for gitt at vi får bybane i Laksevåg. Det er absolutt viktig for bydelen, sier nestleder Odd Inge Matre (Ap) i Laksevåg bydelsstyre. Høyres Karin E. Grung, i bydelsstyret er enig. - Jeg synes det er dypt beklagelig at ikke alle bydelene er med i byrådets planer. Bybanen er også et byutviklingsprosjekt som er viktig for Laksevåg. Dette er en bydel med sterkt vekst, sier Grung.
Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.