Kulturhuset på vent

Men er det ikke greit å si at regelverket innefor EU-rett, og Norges praksis på dette området, er så komplisert at det er smart å lytte til dem som er eksperter på området?

Men er det ikke greit å si at regelverket innefor EU-rett, og Norges praksis på dette området, er så komplisert at det er smart å lytte til dem som er eksperter på området?
I forrige uke vedtok byrådet at saken om bygging av kulturhus i Fyllingsdalen skal ut på anbud. Det betyr at det er blitt satt en skikkelig bremse på fremdriftsplanen. Kulturbyråd Gunnar Bakke (Frp) har gitt lovnader om at jobben med å lage anbudsspesifikasjonene skal prioriteres høyt. Det vil nok si at byråden vil gjøre det han kan for at anbudsrunden ikke tar lenger tid enn den strengt tatt behøver. Som kjent er det etter råd fra kommuneadvokaten at byrådet nå har gått inn for at saken må konkurranseutsettes. Dette rådet har professor Kai Krüger sagt at han er uenig i. Krüger er en av landets fremste eksperter på EU-rett, og oppnevnt medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fra 2003. I en 20 sider lang rapport som Sydvesten har fått tilgang til, konkluderer Krüger helt klinkende klart at det etter hans vurderinger ikke er nødvendig å konkurranseutsette et leieforhold av den art kommunen hadde planlagt med Vital. Denne rapporten har både byrådsleder Monica Mæland og kulturbyråd Gunnar Bakke i følge Kragseth, fått tilsendt i god tid før byrådsmøtet hvor de vedtok å følge kommuneadvokatens råd. I kommuneadvokatens svar på byrådets forespørsel om å vurdere tilbudet fra Vital, sa kommuneadvokaten at «det på grunn av hastverket byråden har i denne saken, har det ikke vært rom for utfyllende rettskildesøk i saken». Kommuneadvokaten skrev også i sitt svar til byråden at han heller ikke hadde hatt nok tid på seg til å undersøke de faktiske forhold i saken. På bakgrunn av dette er det vanskelig å forstå at ikke byrådet lytter til den konklusjonen Krüger er kommet til. Ingen trekker kommuneadvokatens generelle kompetanse i tvil, han har nok vist ved flere anledninger at han fyller sine sko, og vel så det. Men er det ikke greit å si at regelverket innefor EU-rett, og Norges praksis på dette området, er så komplisert at det er smart å lytte til dem som er eksperter på området? Spesielt når kommunens egen advokat gir klart og tydelig beskjed om at dette er en sak han ikke har fått god nok tid til å undersøke grundig nok. Vi tror ikke at dette vil velte planene om å få på plass et kulturhus i Fyllingsdalen innen rimelig tid. Men det vi tror, det er at dette er sløsing med ressurser, både penger og tid. Vi tror også at mange som har fulgt saken om kulturhus vil riste oppgitt på hodet av politikernes vurderinger i denne saken. Ingen kan trekke i tvil professor Krügers kompetanse på EU-rett og norges praksis på dette området. Hvorfor byrådet ikke benytter seg av hans kompetanse er helt uforståelig. Det kunne kanskje spart kommunekassen for noen kroner? Det kunne i hvertfall spart både Fyllingsdalen Kulturråd og andre fyllingsdøler for både skuffelse og frustrasjon.
Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.