• Ortun-lærerne Rune Christian Dahl og Leif Atle Dahle, var de første lærerne som holdt streikevakt utenfor Ortun skole. Ortun og Lynghaug holder stengt hvis streiken varer til skolestart. (Foto: Henning Jensen)

Streik på Lynghaug og Ortun:

– Kan bli vanskelig for elevene i tiende

– De fleste lærerne her er medlemmer i Utdanningsforbundet. Vi må stenge skolen hvis streiken varer til skolestart. Det kan føre til at elevene i tiende får for lite undervisning.

Det sier rektor Stein Larsen ved Ortun skole. Også Lynghaug skole er rammet av streik. Lynghaug-rektor, Ivar Eiken, bekrefter at også skolen han leder blir stengt ved skolestart hvis streiken fortsetter.

– Mister undervisning

– For hver uke streiken varer etter skolestart vil det være mer og mer uheldig for avgangselevene på tiende trinn. Jeg tror ikke tiendeklassingene fra skoler som har vært i streik blir vurdert annerledes til eksamen enn de elevene som ikke har mistet undervisning på grunn av streik. Konsekvensene kan bli at avgangselevene får for lite undervisning, sier Larsen.

Han frykter at hans tiendeklassinger blant annet vil slite med eksamen hvis streiken blir langvarig.

Kommunenes Sentralforbund (KS) og Utdanningsforbundet startet forberedende møter med Riksmegleren mandag ettermiddag. Da Sydvesten gikk i trykken (mandag ettermiddag) hadde ikke partene blitt enige, og streiken fortsetter.

– Foreldre og elever må følge med på nyhetene og på skolens eller kommunens hjemmesider. Vi legger fortløpende ut informasjon om streiken på skolens hjemmesider, sier Larsen.

Mindre planlegging

– Nå i første omgang går streiken utover langtidsplanleggingen av skoleåret. Vi går glipp av de lange gode arbeidsøktene vi skulle ha sammen med lærerne denne uken. Ledelsen og de få som ikke er i streik planlegger nå skoleåret best mulig. Så vi kommer godt i gang med skoleåret så fort streiken blir avblåst, sier han.

Larsen forteller at han ikke tror streiken blir langvarig.

– Jeg tror ikke det. Jeg håper partene kommer frem til en fornuftig avtale raskt. Hvis streiken trekker ut i tre til fire uker kan det bli en dramatisk situasjon for elevene. I min tid i skolen har jeg aldri opplevd en streik ved skolestart, sier han.

– Stor streikevilje

Ortun-lærerne Rune Christian Dahl og Leif Atle Dahle var de første streikevaktene som var på plass utenfor Ortun skole mandag.

– Vi kommer til å ha streikevakter på plass her fra åtte om morgenen til halv tre om ettermiddagen så lenge streiken varer. Hensikten er ikke først og fremst vakthold, men å være synlig og kunne gi informasjon om hvorfor vi streiker. Dette er fjerde gangen jeg er med å stå streikevakt under en streik, og folk er stort sett greie og nysgjerrige, sier Rune Christian Dahl.

Han er kontaktlærer for en klasse på åttende trinn.

– Vi kommer rett fra streikemøte i sentrum for alle lærerne som er i streik. Streikeviljen er stor, sier Leif Atle Dahle.

Kollegaen er enig.

– Vi kommer ikke til å godta et ullent kompromiss denne gangen. Da blir vi forbannet, sier Dahl.

Av

Relaterte saker