• Optimismen rådet etter at Fyllingsdalen kulturråd hadde et møte om kulturhus-saken på forsommeren med byråd Helge Stormoen (FrP) (midten). Daværende nestleder i kulturrådet Chris Jørgen K. Rødland (t.v) og styreleder Per Kragseth (t.h). (Foto: Arkiv)

Ikke penger til kulturhus:

– Jeg er meget skuffet over byrådet

Styreleder i Fyllingsdalen kulturråd, Per Kragseth, håper at opposisjonen får hjelp av Krf, slik at bystyret setter av penger til kulturhuset på budsjettet. – Det kan vi ikke love.

Det sier gruppeleder for Krf i bystyret, Marita Moltu. Hun forteller at Krf ikke har store summer i sine budsjettvurderinger som kan fremskynde byggingen av det nye idretts- og kulturhuset. – Det er viktig å være ærlig. Vårt dilemma som politikere er at vi må si nei til noe selv om kulturhuset er et godt tiltak for bydelen. Nå må vi ta tak i det som haster mest. Vi må prioritere opprustningen av skolebyggene, sier Moltu.

Skatt ikke løsning

Byrådet har foreslått å gjeninnføre eiendomsskatt i Bergen for å få kontroll på kommuneøkonomien. Så langt er prislappen på skoleforfallet i byen oversteget tre milliarder kroner.

– Selv om eiendomsskatten nå blir gjeninnført er det et meget stramt bybudsjett. Det er vanskelig nå å få gjennomslag for å bruke selv små summer på gode tiltak for befolkningen. Noen prosjekter må vi dessverre si at folk må vente på, sier Moltu.

Dermed ser det mørkt ut for Fyllingsdalen kulturråd sitt håp om at Krf kan sikre flertall for penger til bygging av kulturhuset nå. Det betyr også at Fyllingsdalen idrettshall ikke får den lovede opprustningen før om mange år.

Byrådet har så langt beregnet at det nye kultur- og idrettsbygget i Fyllingsdalen vil koste over 200 millioner kroner. Den største investeringsposten byrådet har i Fyllingsdalen i sitt budsjettforslag er 217 millioner kroner til oppussingen av Varden skole.

Kulturlivet lider

– I byrådets budsjettforslag er det ført opp 43 millioner kroner til kulturhuset i perioden 2014-18. Da byrådet la frem forslaget om bygget i februar var det kostnadsberegnet til 200 millioner kroner. Dette betyr at resten av investeringen tidligst kommer i 2018, og at idretts- og kulturhuset neppe står ferdig før i 2020, altså om seks år, sier styreleder Per Kragseth i Fyllingsdalen kulturråd.

Han viser til at alle partiene i bystyret har lovet kulturrådet en snarlig bygging av kulturhuset.

– Jeg er meget skuffet over byrådets forslag. Fyllingsdalen bydel med sine 30 000 innbyggere har allerede ventet på sitt kulturhus i 35 år. Kulturlivet i bydelen lider under mangel på arealer, sier Kragseth.

Han mener at Høyre i Bergen bryter løfter i sitt valgprogram for perioden frem til valget i 2015.

– I Høyres program for inneværende kommunevalgperiode står for eksempel at Høyre vil: «Sikre god tilgjengelighet til gode kulturarenaer i alle bydeler». Byrådet har ikke flertall for dette forslaget i bystyret. Jeg håper på støtte fra de andre partiene i bystyret til å fremskynde anleggsstarten for det svært nødvendige idretts- og kulturhuset i Fyllingsdalen, sier Kragseth.

– Forstår skuffelsen

– Jeg forstår skuffelsen til Kragseth og Fyllingsdalen kulturråd. Noen må bli skuffet når vi må gjøre så harde prioriteringer i budsjettet, sier Marita Moltu (Krf).

Medlem i bystyrets komité for kultur og idrett, Linn K. Rasmussen Engø (Ap), sier at det største opposisjonspartiet har inkludert kulturhus i Fyllingsdalen på forskjellige måter i de siste valgprogrammene og bybudsjettene.

– Vi er utålmodige på vegne av innbyggerne i Fyllingsdalen, og vi er skuffet over byrådets manglende innsats for å få lagt et kulturhus til Fyllingsdalen, sier hun.

Rasmussen Engø mener det er litt uklart i byrådets budsjettforslag hvor mye penger som er tiltenkt kulturhus og hvilke summer som er meningen at skal gå til ny idrettshall.

– Jeg lover at Arbeiderpartiet skal følge opp saken med et budsjetteknisk spørsmål slik at vi får klarhet i dette, sier hun.

Av

Relaterte saker