• Det kan ta tid før Fyllingsdalen får sitt etterlengtete kulturhus. (Foto: Arkiv)

– Kulturhuset er ikke nedprioritert

– Det felles kultur- og idrettsbygget i Fyllingsdalen er ikke nedprioritert fra min side. Slike prosesser tar tid, sier byråd for kultur og idrett Helge Stormoen (FrP).

Stormoen avviser at byrådet nedprioriterer kulturhuset selv om det ikke er satt av penger til det i budsjettforslaget.

– Arbeidet med utredning og reguleringsplanen vil fortsette uavhengig av den økonomiske avsetningen. Et kulturbygg avhenger av mer enn tall i budsjettdokumentet.

– Når har byråden som ambisjon at kulturhuset kan åpnes?

– Min ambisjon er at dette skal åpne så raskt som mulig. Åpningsdatoen for et felles kultur- og idrettsbygg i Fyllingsdalen er ikke bare avhengig av det fremlagte budsjettet, men også utredning og regulering, noe som vi har fullt trykk på. Vi ønsker at fyllingsdølene skal få et kulturhus så snart som det praktisk lar seg gjennomføre.

– Hvilke forventninger tror du at fyllingsdølene har til når bydelen får sitt eget kulturhus?

– Kulturlivet vil kunne få enda et løft når kulturhuset står ferdig. Fyllingsdølene har all mulig grunn til å glede seg, men vi håper på forståelse for at slike prosesser tar tid og ber om tålmodighet.

– Har du forståelse for skuffelsen til Fyllingsdalen kulturråd?

– Vi skjønner frustrasjonen over at dette har tatt, og vil ta tid. Vi arbeider for å finne de beste løsninger for et kulturbygg i tråd med kulturrådets ønsker. Mens vi venter, er det avsatt midler til leie av midlertidige bygg og økt innholdsproduksjon i eksisterende bygg, så det er ingen grunn til at ikke kulturlivet i bydelen fortsatt kan blomstre i ventetiden. Jeg vil snart invitere alle involverte til felles drøfting om hva som vil være det beste for bydelens kulturliv i påvente av kulturbygg. Kulturbyråden ønsker en fortsatt god dialog både med kulturrådet og andre aktører i Fyllingsdalen bydel, sier Stormoen.

 

Av

Relaterte saker