• Her på denne skogkledte kollen ønsker Trygge barnehager AS å bygge en barnehage med plass til 140 barn. (Foto: Bergen kommune)

Her er det plass til 140 barnehagebarn

Det private selskapet Trygge barnehager AS har kjøpt denne kollen i Krohnegården. Nå ønsker selskapet å bygge en ny barnehage med plass til maksimalt 140 barn.

Den skogkledte kollen selskapet ønsker å bygge en ny barnehage på ligger rett ved der Kirsten Flagstads vei møter Krohnegården. Kollen er, som en ser av bildene, i dag skogkledt og ubebygd. Den er omkranset av småhusbebyggelse og villaer.

Krohnegården er svært smal forbi kollen der det nå er foreslått å bygge en ny stor barnehage. Det er ikke fortau langs veien i dag.

Økt trafikk

Ifølge beregninger gjort av Bergen kommune vil trafikken i området øke med 328 kjøretøy hvis den nye barnehagen blir bygget. Det er en trafikkvekst på 17 prosent. Økt trafikk i den smale Krohnegården er det som skremmer naboene til den nye barnehagen mest.

Da naboene fikk uttale seg om barnehage-planene i 2009 kom det inn noen klager på tap av utsikt og sollys. Enkelte av naboene mener at; «strøkets karakter vil totalraseres som konsekvens av utbyggingen».

Protestene mot trafikkøkningen derimot er massiv. Naboene mener at veien er smal og utrygg, og ønsker ikke mer trafikk i nærområdet. De fikk støtte av daværende Fyllingsdalen bydelsstyre i 2009. Bydelspolitikerne var samstemte i at veisystemet og infrastrukturen i området ikke tåler en så stor barnehageutbygging.

Unødvendig stor

Kommunen sine fagfolk er enige med naboene i at utbyggingen vil ha negativ påvirkning på nabolaget. Det vil bli mer støy, mer trafikk og nærområdet vil miste en grønn lunge.

Likevel anbefaler Etat for byggesak at Trygge barnehager AS får bygge barnehagen.

Kommunen sine fagfolk presiserer at de mener barnehagen, slik den er planlagt nå, er unødvendig stor.

Den planlagte barnehagen i Krohnegården er omtalt i kommunens barnehageplan som den siste som må på plass før det er full barnehagedekning i Fyllingsdalen. I barnehageplanen er den oppført med et behov på 70 barnehageplasser.

Byrådet er enig med Etat for byggesak og forlanger at utbyggerne bygger en mindre barnehage. Saken skal sendes til Bergen bystyre for politisk behandling.

Et av Fyllingsdalens absollutt flotteste utsiktspunkter ligger på kollen hvor det skal bygges ny barnehage. Utsiktspunktet skal ligge utenfor barnehagegjerdene, slik at det skal være tilgjengelig for fyllingsdølene. Deler av naturparken som skal omgi barnehagen skal også være tilgjengelig for nærområdet når barnehagen er stengt.

Av

Relaterte saker