• Stein Ugelvik Larsen ønsker ønsker en ny debatt om kulturhuset i Fyllingsdalen. (Arkivfoto)

Inviterer til ny kulturhusdebatt

Stein Ugelvik Larsen ønsker en ny diskusjon om kulturhusets lokalisering og innhold. – Både kulturlivet og idretten vi tape på en kombinasjonsløsning, mener han.

Stein Ugelvik Larsen, redaktør for historiebøkene «Fyllingsdalen før i tiden» og leder for Minnesmerkekomiteen, mener de planlagte fortettingsplanene for Fyllingsdalen bør åpne for en ny diskusjon om utformingen og plasseringen av kulturhuset i dalen.

– Bergen kommune har med støtte fra Fyllingsdalen kulturråd lagt frem en plan for et kombinasjonsbygg for idrett og kultur der Fyllingsdalen idrettshall ligger i dag. Det er på alle måter en dårlig spareløsning som begge parter vil tape på, hevder Ugelvik Larsen.

Han er spesielt bekymret for biblioteket som i det foreslåtte kulturhuset vil være adskilt fra Oasen.

– Biblioteket vil havne i en bakevje og stå i fare for å tape halvparten av de besøkende, mener han.

Vil ha med næringslivet

Ugelvik Larsen tar derfor til orde for en ny kulturhusløsning ved Ungdomshuset. Kulturhuset skal knyttes sammen med kjøpesenteret av et glassbygg over Folke Bernadottes vei. Glassbygget skal fungere som nye lokaler for biblioteket i Fyllingsdalen.

– Jeg ser for meg en kombinasjon av forretnings- og kulturbygg og en større forsamlingssal som omkranser et innendørs amfi. Ungdomshuset skal inngå som et av disse byggene, sier Ugelvik Larsen.

Han mener det er avgjørende å inkludere næringslivet i kulturprosjektet, og ønsker blant annet ulike ferskvarebutikker, en kafeteria, en bokhandel og et bokantikvariat. Et lokalmuseum står også på ønskelisten.

– Dette er tilbud som mangler på Oasen i dag, og som vil bidra til å trekke folk til kulturhuset. I museet kan vi blant annet stille ut krigsminnene etter Shetlands-Larsen, som er gitt til Minnesmerkekomiteen nettopp i den hensikt at de skal stilles ut i Fyllingsdalen, og andre minner fra Fyllingsdalens historie, sier han.

– Må være mer ambisiøse

– Fyllingsdalen kulturråd har tidligere foreslått å bygge kulturhuset som en del av-, eller like ved Oasen. Hva er det som gjør at ditt forslag kan bli en realistisk løsning nå?

– Nå er det snart kommunevalg som kan gi en ny giv i forbindelse med byutviklingsplanene for Fyllingsdalen. Da må man prøve å være litt mer ambisiøse. Jeg tror man har blitt lei av å kjempe for alternative plasseringer tett opp i Oasen og derfor har gått inn for en dårlig flerbruksløsning, sier Ugelvik Larsen.

– Hva med idretten?

– Idretten er en viktig del av kulturlivet, men må ha sin egen arena. Jeg støtter derfor forslaget om å bygge ut og oppgradere Fyllingsdalen idrettshall.

Selv om Ugelvik Larsen vil ha en omkamp om kulturhusløsningen understreker han viktigheten av en hurtig prosess.

– Det forelå planer om et kulturhus allerede under den første utbyggingen av Fyllingsdalen i 1960, men det havnet i bakleksen på grunn av boligutbygging. Jeg frykter det samme vil skje igjen hvis ikke kulturhuset kommer på plass før kommunen går i gang med fortettingen av Fyllingsdalen og bygging av bybane.

 Stein Ugelvik Larsen presiserer derfor at han i denne saken kun uttaler seg som privatperson, og ikke som leder av Minnesmerkekomiteen.

kommentarfelt drives av Disqus

Av

Jon Vaag Eikeland

jon@sydvesten.no

Relaterte saker