• Jonstadveien 8 eies av A. O. Grevstad som ønsker å rive bygget. (Foto: Bente Kooter Laading)

  • Kårhuset i Nebbeveien 3 forvaltes av Fyllingsdalen historielag, og eies av Bergen kommune. (Arkivfoto)

  • Sveitservillaen i Sæleveien 150 er preget av forfall og gjentatte innbrudd. (Arkivfoto: Jon Vaag Eikeland)

  • Ungdomshuset eies og drives av Fyllingsdalen ungdomslag. (Foto: Bente Kooter Laading)

  • Stein Ugelvik Larsen mener det haster å finne en løsning for de historiske byggene. (Arkivfoto)

Frykter historiske hus vil gå tapt

– Det er fire hus i Fyllingsdalen i dag som har en unik rolle i bydelens historie og kulturliv. Det haster å sikre disse en fremtid.

Det sier Stein Ugelvik Larsen, redaktør for historieverket «Fyllingsdalen før i tiden» og leder i Minnesmerkekomiteen. De fire husene  Ugelvik Larsen sikter til er Ungdomshuset, kårboligen i Nebbeveien, også kjent som «Det gule huset», sveitservillaen i Sæleveien og Jonstadveien 8.

Et femte hus, med tilsvarende historisk betydning, gikk ifølge Ugelvik Larsen tapt under byggingen av Gartnermarken Omsorg Pluss, på Brennhaugen, mellom Sælen oppveksttun, Ortun skole og Fyllingsdalen stadion.

– Da jeg ble klar over at dette skulle rives var det allerede for sent. Trenden er at disse historiske husene ikke bevares. Skadene er uopprettelige. Derfor er det helt avgjørende at vi finner en løsning for å bevare de fire husene som står igjen, sier Ugelvik Larsen.

Ugelvik Larsen ser for seg at de fire husene samles under én organisasjon, som får i ansvar å drifte og vedlikeholde byggene. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort.

Ønsker å rive

Mens Ungdomshuset, som eies av Fyllingsdalen ungdomslag, og den kommuneeide kårboligen i Nebbeveien er relativt godt holdt, er de privateide husene i Sæleveien 150 og Jonstadveien 8  preget av mange års forfall.

A. O. Grevstad som eier Jonstadveien 8 med en tilhørende låve ønsker å rive byggene.

– Byggene var i dårlig stand da vi overtok dem for to år siden, og har forfalt ytterligere siden den gang. Vi ønsker ikke å bruke mange millioner kroner på oppussing, sier daglig leder, Birger Grevstad, til Sydvesten.

Selskapet har foreløpig ikke søkt kommunen om rivingstillatelse, men har i stedet fokusert på å oppgradere nærliggende næringsbygg. Grevstad ønsker ikke å ta stilling til om det kan være aktuelt å inngå et samarbeid med det offentlige om bevaring av byggene, på stående fot.

Eierne av sveitservillaen i Sæleveien skal ifølge Ugelvik Larsen være langt mer positive til forslaget om å bevare huset.

– Minnesmerkekomiteen har vært på befaring i Sæleveien sammen med en representant for eierne av huset. Selv om huset er lekk og har store skader virker treverket i de bærende konstruksjonene å være i god stand. Vi har derfor søkt Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor om 25 000 kroner til det vi kaller «brannslukkingstiltak». Det vil si midler til å tørke og sikre huset, og tette igjen taket i påvente av en permanent løsning, sier han.

Kultursjef Wenche Grytnes bekrefter at kulturkontoret har mottatt søknaden, men forteller at den er videresendt til byantikvaren ettersom kontoret ikke har noen rolle i bevaringen av eldre bygg.

Nye kulturkontor-lokaler

Skulle det lykkes å sette husene i stand ser Ugelvik Larsen for seg at det videre vedlikeholdet kan finansieres gjennom utleie av overnattingsplasser og møtelokaler.

– Dette er tilbud Fyllingsdalen mangler i dag. Jeg ser for meg at driftsorganisasjonen kan være et samarbeid mellom private aktører og det offentlige, gjerne administrert av kulturkontoret som da vil få egnede lokaler i Fyllingsdalen. Det er jo hinsides at kulturkontoret for Fyllingsdalen skal holde hus på Laksevågneset, sier han.

Kultursjef Grytnes sier seg enig i at de fire husene er viktig for Fyllingsdalens kulturhistorie, men minner om at kontoret er politisk styrt.

– Det er positivt at Ugelvik Larsen ønsker at vi skal bidra, men han må nok gå en politisk vei. Det er også et politisk vedtak som ligger bak at kulturkontorene for bydelene er slått sammen.

Kulturkontoret bidrar i dag med driftstøtte til kårboligen i Nebbeveien, og leier Ungdomshuset to dager i uken.

Stein Ugelvik Larsen presiserer at han i denne saken uttaler seg som privatperson, ettersom forslagene om bevaring av de fire husene ikke er formelt behandlet i Minnesmerkekomiteen.

Ugelvik Larsen ser nå på muligheten for å danne en venneforening som skal jobbe for å ivereta de fire husene, og oppfordrer folk som er interessert i å bidra til å ta kontakt på stein.larsen@uib.no.

 

kommentarfelt drives av Disqus

Av

Jon Vaag Eikeland

jon@sydvesten.no