• Måkene er fredet i hekketiden. (Foto: Thomas Owren)

Snart tar måkene over borettslaget

– Vi opplever det som helt forferdelig, sier beboer i Lynghaug borettslag. Hvert år kryr det av nærgående måker som blir rasende når noen kommer for nær deres unger.

Snart skal måkeeggene klekkes, og med det følger en lang periode med truende og nærgående atferd fra måkeforeldre som vil beskytte sine små.

– Vi opplever det som helt forferdelig. Hvert eneste år, så snart måkeungene kommer ned på gresset, så begynner foreldrene med sine flyangrep på alle som går forbi. Vi snakker skikkelige stupangrep, sier beboer Lisbeth Gunn Dahle i Lynghaug borettslag.

Totalfredet fugl

Dahle kan fortelle at måkeproblemet har vedvart i mange, mange år, og hun sier at beboerne nå stålsetter seg i forhold til en ny sesong. Måkenes hekketid strekker seg fra mars til august, og det er ennå litt for tidlig i forhold til den aggressive beskyttelsesatferden til måkene. Fiskemåkene er totalfredet i Norge, mens også andre måkearter er, i likhet med alt vilt, totalfredet i hekketiden.

Styret i borettslaget har vært i kontakt med både miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, miljødirektoratet og kommunens viltnemnd, men det er ingen som kan gi noe svar på hva man kan gjøre for å bøte på problemet.

– Vi kan søke om dispensasjon til å fjerne reir, men vi anser det som mer eller mindre dødfødt, sier styreleder i Lynghaug borettslag, Arvid Pettersen.

– Da vi forhørte oss fikk vi beskjed om at Haukeland universitetssykehus bare så vidt fikk innvilget dispensasjon til å fjerne reir ved helikopterets landingsplass. Det sier litt om hvor strengt det er, sier han.

Ute etter ideer

Borettslaget forsøker nå å sette opp duegitter langs gesimsen på noen av takene. Gitteret vil forhindre måkene i å sette seg på kanten av taket, og håpet er at dette skal gjøre takene mindre attraktive for reirbygging.

– For noen av beboerne er dette et betydelig problem, som tidvis forhindrer dem i å oppholde seg på altanen. Og når ungene flyr ned på bakken blir foreldrene iltre, man må nesten gå med paraply, sier Pettersen.

Lisbeth Gunn Dahle sier at beboerne i borettslaget hele tiden er på jakt etter ideer og forslag til hvordan man kan overbevise de nærgående fuglene om å finne seg et annet sted å bygge reir.

– Vi er hele tiden på utkikk etter forslag og ideer til hvordan man kan bli kvitt problemet, sier hun.

Slanger funket ikke

Problemstillingen gjelder slett ikke bare Lynghaug. Sydvesten har vært i kontakt med andre borettslag i Fyllingsdalen, som også oppfatter måkene som et betydelig problem.

– Generelt sett er måkene en pest og en plage i hele Fyllingsdalen, sier en borettslagsleder.

Borettslagene kan opplyse at de har forsøkt mange ulike strategier for å få måkene til å lage redene sine et annet sted.

Et av forslagene som kommer opp er bruk av naturtro lekeslanger som skal kunne skremme måkene vekk. Sykehuset i Telemark er blant de som har forsøkt dette tricket, men, dessverre, uten merkbart resultat.

Sykehuset plasserte ut lekeslangene i 2013, men det har ikke blitt videreført.

– Det fikk ikke noen merkbare resultater, så forsøket har ikke blitt fulgt opp, sier kommunikasjonskonsulent Jørn Ertsaas ved sykehuset i Telemark.

 

– Det er en berikelse å ha hekkende fugl i nabolaget

Generalsekretær Kjetil Solbakken i Norsk ornitologisk forening synes folk burde vise storsinn, og føle seg beæret for at fuglene velger nabolaget som hekkeplass.

"Jeg hater måker," sa Odd Børretzen, og bidro med det til stigmatiseringen av en misforstått fugl, mener generalsekretæren.

– Dette med plagsomme måker er en klassiker som vi alltid får mange henvendelser om på denne tiden av året. Måkene får folk mot seg, og folk klager på skit og lyd, men det er på ingen måte et skadedyr, sier Solbakken.

Han sier at måken er en fugleart som er på vikende front i Norge, og skulle ønske at folk kunne stanse opp og tenke seg om i stedet for å ta Børretzens sangtittel for god fisk. Han mener måkeforeldrenes omsorgsfulle atferd er en naturopplevelse.

– Et måkepar er ikke ondskapsfulle skapninger som bråker for å plage folk. De bygger sitt reir, legger sine tre egg og tar vare på sine barn på et sted de oppfatter som trygt, skjermet fra firbeinte rovdyr og rovfugler. Jeg mener det er en berikelse å ha hekkende fugl i nabolaget, og jeg synes folk burde vise storsinn, sier Solbakken.

PS: Odd Børretzen selv tok sterk avstand fra en bokstavelig tolkning av sin måkevise:

"Å utsette måker for lidelse og forfølgelse fordi man «irriterer seg» over dem, er det bare virkelig tankeløse mennesker som kan gjøre. Det er vel slike som ikke forstår ironi heller, men bruker ethvert påskudd for å forfølge uskyldige dyr. Måker er, som det meste i naturen, en del av naturen. En del av fjorden og kysten og havet og alt det jeg elsker. Derfor elsker jeg måker!" (til dyrsrettigheter.no, juli 2010)

 

kommentarfelt drives av Disqus

Av

Måketips

Norsk ornitologisk forening anbefaler følgende tiltak for å forebygge måker på taket:

  • Avgrensing av måkenes tilgang til taket ved å spenne opp liner over takflata. En avstand på en halv meter mellom linene er tilstrekkelig. Høyden over taket bør være min. 30 cm for å forhindre at måkene lander på taket.
  • Ferdsel på taket i etableringsperioden (fra måkene kommer til egglegginga starter) er effektivt dersom det blir gjort flere ganger om dagen. Stedet vil da bli vurdert som utrygt og lite egnet som hekkeplass.
  • Tilbud av alternative gode hekkeplasser i nærheten kan lokke måkene bort.
  • I noen tilfeller har holmer som tidligere har fungert som hekkeplass blitt forlatt på grunn av gjengroing. Rydding av slike holmer kan føre til at måkene flytter dit. Det er en forutsetning at måkene får være i fred på holmen. 
  • På industriområder kan det settes opp en stor reirplattform i utkanten av området der fuglene kan hekke uforstyrret. Plattformen bør være minst to meter høy for at fuglene skal føle seg trygge.

Relaterte saker