• Ordfører Trude Drevland fikk æren av å overrekke Brit Haver Kongens fortjenestemedalje. (Foto: Privat).

Hedret med medalje

En pioner innen rusomsorg

Mandag 11. mai ble psykiatri-professor Brit Haver tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for alkoholiserte kvinner.

 

 

– Tildelingen kom i en veldig travel tid med mye reiseaktivitet, men jeg ble så klart veldig glad. Jeg kan jo ikke akkurat be Kongen om å bestemme seg på et tidspunkt som passer meg bedre, sier Haver muntert til Sydvesten.

Professoren beskriver tildelingen på Sandviken sykehus som en storartet og minneverdig opplevelse.

– Det var både morsomt og høytidelig på en gang. Ordfører Trude Drevland gjorde en flott jobb med overrekkelsen av medaljen, og vi hadde en strålende fest på kvelden, sier Haver, som bor ved foten av Knappefjellet i Fyllingsdalen. Det har hun gjort siden 1975, hvis vi ser bort fra noen kortere og lengre utenlandsopphold.

En pioner

Ved tildelingen av Kongens fortjenestemedalje ble det lagt vekt på Havers arbeid for kvinner som sliter med alkoholmisbruk. På nettsidene til Universitetet i Bergen omtales hun dessuten som en pioner og rollemodell som kvinnelig forsker og legespesialist.

Det var da Haver jobbet som overlege ved Blå Kors Sosialbygg, nå Bergensklinikkene, fra 1976 til 1981, at hun fattet spesiell interesse for kvinnene som kom til behandling.

– Rundt ti prosent av pasientene var kvinner. De levde under dårlige forhold og hadde ofte tilleggsproblemer som angst og depresjoner. Doktorgraden min var en oppfølgingsundersøkelse av kvinner som hadde vært innlagt ved Blå Kors Sosialbygg, forteller Haver.

I 1988 fullførte hun doktorgraden som første kvinnelige psykiater ved Universitetet i Bergen, før hun seinere dro til Stockholm og Karolinska Institutet. Der jobbet hun i fire år med klinisk forskning ved det såkalte EWA-prosjektet, som høstet internasjonal anerkjennelse.

 

UiB-professor

EWA-prosjektet fokuserte på tidlig intervensjon, og å nå ut til kvinner med et alkoholproblem som ennå ikke var under behandling. Kvinnene ble kontaktet gjennom media, og ved å dele ut informasjonsbrosjyrer til bedrifter med mange kvinnelige ansatte.

Behandlingsprogrammet ble svært populært og var på det tidspunktet det best besøkte programmet ved Karolinska sjukhuset. EWA-prosjektet var også med da Karolinska Institutet ga ut en samling med de 100 beste arbeidene ved universitetet under universitetets eget 200-årsjubileum.

– Prosjektet fikk stor oppmerksomhet og ble betraktet som pionerarbeid. Da jeg returnerte til Bergensklinikkene hadde jeg planer om å opprette et tilsvarende program i Bergen, men det strandet da de ønsket at jeg utelukkende skulle jobbe med forskning, og ikke som overlege. Jeg måtte være både klinisk sjef og forskningssjef for å kunne gjennomføre en slik oppgave, sier Haver.

De siste ti årene har hun vært professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen, og overlege ved spesialistpoliklinikken ved Sandviken sykehus.

I en kommentar på UiBs egne nettsider beskriver Havers instituttleder, Nils Erik Gilhus, tildelingen som svært fortjent.

– Både forskingsresultatene hun har oppnådd og de strukturene for klinisk forskning hun har vært med å bygge opp, står fremdeles svært sentralt, sier Gilhus.

 

 

 

Av

Jon Vaag Eikeland

jon@sydvesten.no

Andre saker