• Linje 22, ikke 25, skal sørge for et bedre busstilbud på Varden fra august.

Forlenger ikke linje 25

Linje 22, ikke 25, skal sørge for et bedre busstilbud på Varden fra august.

Før sommeren kom meldingen om at Skyss ville forlenge linje 25 fra Oasen til Sandeide terminal. Hensikten var å bedre busstilbudet på Varden, hvor beboerne opplevde et svekket tilbud etter at linje 4 ble lagt om for en tid tilbake. Nå sier Skyss at de ikke akter å gjennomføre forlengingen som planlagt, men vil i stedet legge om traseen til linje 22. Linje 22 vil fra og med august gå Sandeidet - Vardeveien - Myrholtet, med en frekvens på i overkant av 50 avganger i hver retning på hverdager, melder Skyss.

I tillegg styrkes linje 50E og linje 4 for å legge til rette for bedre korrespondanse med sentrum fra Oasen.

– Med dette tilbudet har reisende fra området mulighet for direktereise til Bergen sentrum med linje 4 og linje 50E. Med linje 22 er det er lagt opp til omstiging på Oasen. Avgangstidene er her planlagt slik at de passer med avganger på linje 50E eller linje 4, så langt dette har vært mulig. Omleggingen vil gi ca tre minutter lengre reisetid for reisende med linje 22, sier Camilla Lundberg Berntzen, som er pressekontakt i Skyss.

Hun sier at selv små endringer forplanter seg andre steder i byen, og at det er derfor Skyss har brukt tid på å komme frem til løsningen som nå blir gjennomført.

– Alt henger sammen med alt i linjenettet. En endring som er ønsket ett sted kan gi store konsekvenser andre steder i byen. Dette krever at Skyss må vurdere ønskede ruteendringer opp mot konsekvenser for helheten, sier Lundberg Berntzen i en e-post til Sydvesten.

I et debattinnlegg i Sydvesten (16.8.2016) skriver en Varden-beboer at den lokale aksjonsgruppen ikke er fornøyd med løsningen Skyss nå har kommet frem til:

«Busstilbudet er fremdeles ikke tilfredsstillende. Vi ønsker en buss som går langs samme trasé som vi hadde frem til juni 2015 mellom Varden og sentrum.»

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Relaterte saker