Skyss følger ikke «Kollektivstrategi for Hordaland – utvikling fram mot 2030»

Skyss har lagt om linje 22, men busstilbudet på Varden er fremdeles ikke tilfredsstillende, skriver Siw Grøgaard.

Innføringen av sommerrutene i 2015 innebar store endringer i busstilbudet på Varden. De tre siste stoppene på 4-bussen ble fjernet og endeholdeplassen ble endret fra Varden til Hesjaholtet. For å fortsatt betjene disse busstoppene valgte Skyss å omlegge en annen trasé, nemlig 22-bussen (Oasen – Lagunen) slik at denne kunne kjøre innom Varden.

Spontant ble det dannet en aksjonsgruppe for å tilbakeføre busstilbudet til før omleggingen. Aksjonsgruppen klarte å samle inn cirka 1500 underskrifter fra beboere i området. Legehuset Varden samlet inn cirka 500 underskrifter. Aksjonsgruppen fikk også støtteerklæringer fra blant andre FAU Varden skole, Sælen kirke og Bergen kommunes eldreråd. Disse ble overlevert til fylkesordfører.  Til tross for at Fylkestinget instruerte Skyss om å bedre busstilbudet på Varden sto Skyss steilt på at de ikke ville gi oss 4-bussen tilbake.

I et brev fra Hordaland Fylkeskommune vedrørende redusert kollektivtilbud på Varden betegnes endringene på 4-bussen som «et langsiktig arbeid med satsing på og utvikling av stamlinjene i Bergen, og i tråd med vedtatte prinsipp i Kollektivstrategi for Hordaland». Når jeg undersøker hva som egentlig står i «Kollektivstrategi for Hordaland – Utvikling fram mot 2030» som ble vedtatt i 2014 finner jeg på side 14 et kart over «Bystamlinjer i Bergen 2014». På 4-bussen er både Hesjaholtet og Varden tegnet inn som endeholdeplasser. Da undres jeg på om problemet er at fylkespolitikerne ikke føler seg forpliktet til å følge sine egne handlingsplaner? Har de ikke lest dem? Eller hva er problemet?

Fra 15. august omlegges traséen på linje 22 slik at den går over Sandeidet – Vardeveien – Myrholtet. På hverdager vil linjen ifølge Skyss få i overkant av 50 avganger i hver retning. Vel og bra at de styrker tilbudet. Det er imidlertid synd at de hyppige avgangene hovedsakelig foregår før klokken 0848 og mellom 1318 og 1648. Etter klokken 2052 er det bare fire avganger fra Oasen på linje 22. Bussen går fremdeles bare til Oasen, selv om Skyss imidlertid vil prøve å korrespondere med buss til og fra sentrum.

Busstilbudet er fremdeles ikke tilfredsstillende. Vi ønsker en buss som går langs samme trasé som vi hadde frem til juni 2015 mellom Varden og sentrum. Aksjonsgruppen har tidligere foreslått at annenhver bussavgang fra Oasen har Hesjaholtet og Varden snuplass som endeholdeplass. Da vil både Hesjaholtet og Varden opprettholde samme busstilbud som før omleggingen. Dette forslaget er også i overensstemmelse med «Kollektivstrategi for Hordaland - frem mot 2030» som man finner på Skyss sine hjemmesider.

Av Siw Grøgaard

Relaterte saker