• Slik er et felles idretts- og kulturbygg tenkt i en skisse som Fyllingsdalen kulturråd har fått uttarbeidet. (Illustrasjon: Cubus arkitekter

Idretts- og kulturbygg satt på vent igjen

For under ett år siden jublet kulturrådet i Fyllingsdalen. Med idrettsplanen kom nedturen.

− Det har vært mange alternativer og mange tilbakeslag, men denne gangen trodde vi virkelig at vi var i mål, sier Per Kragseth, styreleder i Fyllingsdalen kulturråd.

Før jul i fjor la byrådet nemlig opp til at prosjekteringen av et felles idretts- og kulturbygg i Fyllingsdalen skulle starte i 2016. Men da utkastet til idrettsplan ble lagt frem for to uker siden, hadde planene for fellesbygget endret seg.

«Byrådet mener det er nødvendig å utrede nærmere hvilket behov kulturen i Fyllingsdalen bydel har. (…) I påvente av denne behovsanalysen vil byrådet avvente planene om et felles idretts- og kulturbygg», heter det i utkastet til den nye idrettsplanen.

Ventet i 40 år

Kragseth har jobbet med kulturhusplanene i syv år. Han er svært skuffet over forslaget fra byrådet, og har skrevet et brev til byrådsleder Harald Schjelderup (Ap). I brevet skriver Kragseth at Fyllingsdalen kulturråd våren 2014 utførte et omfattende arbeid nettopp med behov og innhold i et kulturhus.

− Vi er klar over kommunens vanskelige økonomiske situasjon, men vil påpeke at kulturlivet i Fyllingsdalen har ventet i 40 år på et kulturhus. Vi vil også påpeke at både idretten og kulturen i Fyllingsadelen vil bli skadelidende uten de funksjoner som er planlagt i fellesbygget, skriver Kragseth i brevet.

Bønn til byrådsleder

− Vi vil også vise til kommunens planer om fortetting med 5000 nye boliger sentralt i Fyllingsdalen. Dette vil føre til økt behov for arealer til fritidsaktiviteter som kan hindre en uheldig utvikling som er erfart ved tidligere utbygginger i Fyllingsdalen, Loddefjord og Åsane. Det nye kultur- og idrettssenteret vil hindre en slik utvikling. Fyllingsdalen kulturråd vil derfor be byrådet om å føre opp investeringsmidler til fellesbygget i kommende fireårsperiode, skriver Kragseth.

Onsdag legger byrådet frem sitt forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 2017-2020, samt budsjettet for 2017. Idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) kommenterer saken i en e-post tl Sydvesten:

− La meg få understreke at prosjektet ikke er avlyst. Underveis i arbeidet har man møtt på to klare utfordringer. Den ene er økonomien, vi må jobbe videre med prosjektet for at det skal være økonomisk bærekraftig. Den andre utfordringen har vært å definere hvilket behov kulturfeltet har i bydelen. Derfor er det denne måneden satt i gang en behovsanalyse fra byrådsavdeling for klima, kultur og næring, skriver Thorsen.

− Ulike meninger

Han avviser at dagens byråd har kommet frem til det samme som det forrige byrådet – at et felles kultur- og idrettsbygg er for dyrt. Det understreker også kulturbyråd Julie Andersland (V).

− Vi har bestilt denne behovsanalysen fordi det er ulike meninger om behovet de forskjellige aktørene har for nye lokaler, skriver Andersland i en e-post til Sydvesten.

Hun roser arbeidet til Fyllingsdalen kulturråd, mens idrettsbyråden skriver:

− I møte med kulturrådet har kommunen blant annet problematisert kostnadsberegningene som er gjennomført, og jeg opplever at man er enige om at dette er et for tynt grunnlag. Arbeidet som Fyllingsdalen kulturråd har gjennomført er en svært god mulighetsstudie, og jeg har utredningen deres liggende øverst i bunken på pulten min, så den er overhodet ikke glemt!

Leder i Bergen Frp, Petter Eltvik, følger saken tett. Bergen Frp skal ha et åpent medlemsmøte om kultur i Fyllingsdalen og Laksevåg i Fyllingsdalen teater på fredag, der kulturhuset blir et sentralt tema.

− Nå må vi først se hvordan byrådets budsjett blir. Men vi vil bli veldig skuffet hvis kulturhuset er tatt ut av budsjettet, sier Eltvik.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Idretts- og kulturbygg i Fyllingsdalen

I flere tiår har det vært jobbet for et kulturhus i Fyllingsdalen.

I februar 2014 vedtok det daværende byrådet at det skulle vurderes en samlokalisering av et idretts- og kulturhus på tomten hvor Fyllingsdalen idrettshall står i dag.

Under behandlingen av budsjettet for 2015 ba bystyret byrådet om å iverksette prosesser for en snarlig utbygging av kulturhus og ny idrettshall.

I sitt avskjedsbudsjett i fjor høst gikk det gamle byrådet bort fra planene om samlokalisering. Begrunnelsen var at det ville bli for dyrt å bygge kulturhus og idrettshall i ett.

Da det nye byrådet la frem sitt justerte budsjett for 2016, ble det imidlertid lagt opp til at prosjekteringen av et fellesbygg skulle starte i år. Nå ønsker byrådet i stedet å avvente planene.

Relaterte saker