• Asbjørn Algrøy, administrerende direktør i Marin Eiendomsutvikling, diskuterte med Ann-Helen Nessen (til v.) og Ann Kristin Ramstrøm i Initiativ Laksevåg mens de ventet på at politikerne skulle komme på befaring ved kranen i bakgrunnen tirsdag. (Foto: Kim Bøyum)

Kampen om kranen på Laksevåg

Initiativ Laksevåg mener det er riktig av byrådet å si nei til å rive kranen på Laksevåg verft. De har ikke vurdert konsekvensene, svarer Marin Eiendomsutvikling.

Den virkelig ruver på det gamle verftsområdet på Laksevåg, den såkalte portalkranen som ble satt opp for 45 år siden.

Marin Eiendomsutvikling AS eier grunnen der kranen står, og ønsker å rive kranen for å gjøre plass til en ny næringspark. I 2016 fikk de også rivningstillatelse fra kommunen, men denne ble siden opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.

I fjor ga kommunen så avslag på søknaden om å rive kranen, et vedtak Marin Eiendomsutvikling klaget på. Klagen har i høst vært til politisk behandling, og i dag kommer saken opp i komite for miljø og byutvikling.

− Respektløst og hensynsløst

Byrådet går i sin innstilling til komiteen inn for ikke å ta Marin Eiendomsutviklings klage til følge. Men før endelig vedtak fattes ville komiteens medlemmer på befaring ved kranen, noe som skjedde tirsdag. Til stede var både Asbjørn Algrøy, administrerende direktør i Marin Eiendomsutvikling, og tre representanter for interesseorganisasjonen Initiativ Laksevåg, som kjemper for å bevare kranen.

− Fra midten av 1800-tallet da industrien i Bergen begynte å vokse, var det kraner i hele byen. Det er en grunn til at denne kranen som nå står igjen er blitt utpekt som et viktig teknisk industrielt kulturminne av både byantikvaren og fylkeskonservatoren. Det er veldig uheldig at utbyggere kjøper seg en tomt der de vet at det står et kulturminne, uten at de tar det med i beregningen. Å komme etterpå og be politikerne om å få rive et kulturminne synes jeg er utrolig respektløst og hensynsløst. Kranen er også blitt en viktig identitetsmarkør for folk som bor her, sier Ann Kristin Ramstrøm, leder i Initiativ Laksevåg.

Vedlikeholdskostnader

Asbjørn Algrøy er uenig, og mener politikerne ikke har tatt innover seg konsekvensene av å bevare kranen. Kostnadene kan bli store for eieren. BT har tidligere skrevet at en tilstandsrapport Marin Eiendomsutvikling har fått utarbeidet, anbefaler vedlikeholdstiltak for over ni millioner kroner.

− Når medlemmene i byutviklingskomiteen skal gjøre seg opp en mening, må de tenke på at kranen eventuelt skal stå i et hundreårsperspektiv. Da er det voldsomme konsekvenser i form av sikringstiltak og så videre. Hva med havnivåstiging? Det er en masse ting som kanskje burde vært utredet før man gjør dette vedtaket, sier Algrøy.

Han peker på at beboerne i området virker å være splittet i sitt syn på saken.

− Du har to leirer. Noen vil bevare kranen som industriminne fordi den noen få år ble brukt til produksjon av oljeborerigger. Så har du mange naboer som mener noe annet, som ikke synes at kranen er det fineste man kan forbinde med Laksevåg. Det finnes mange andre industriminner som vi skal bevare og ta med oss i de nye planene, men kranen synes vi ikke er egnet til det, sier den administererende direktøren.

Konstituert fylkeskonservator David Aasen Sandved skrev i fjor følgende i sin vurdering av saken:

«For Laksevåg er krana viktig som eit identitetsskapande symbol med høg opplevingsverdi. Den er sentral i eit større kulturmiljø knytt til verftet og Laksevåg sentrum, men er og viktig for sjøfartsbyen Bergen. Krana har stor dokumentasjon- og kunnskapsverdi, då den står på sin opphavelege plass på Kai 2.»

 

Torsdag 8. november stemte bystyrets komite for miljø og byutvikling nei til at kranen kan rives, i tråd med anbefalingen fra byrådet. BT melder at bare Frp gikk inn for at kranen skulle rives, mens Høyre ønsket å utsette saken. Nå blir kranen i stedet tatt vare på som et teknisk kulturminne.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Portalkranen på Laksevåg

Kranen ble satt opp i 1973 for å kunne brukes til bygging og vedlikehold av de første oljeplattformene.

Har en vekt på 850 tonn, og et fotavtrykk på ca 10x30 meter.

Er på sitt høyeste 95 meter. Var i sin tid omtalt som verdens høyeste i sitt slag.

Er i dag det mest synlige elementet av det gamle verftet på Laksevåg.

Kilde: Bergens Tidende/Hordaland fylkeskommune

Andre saker