• Bestefaren til dagens syv grunneierne av Esso-stasjonen midt i Fyllingsdalen kjøpte eiendommen for nøyaktig hundre år siden. Grunneierne er to søskenflokker på henholdsvis fire og tre, som nå skal dele hver sin halvpart av 43,6 millioner kroner mellom seg. (Foto: Kim Bøyum)

Budsjettet for Fyllingsdalen-banen sprekker – må bruke over en milliard til eiendomserverv

Bybanen ville gi eierne av Esso-stasjonen ved Oasen 25 millioner kroner i erstatning. Nå må de i stedet betale 43,6 millioner. − Det ville vært feil å si at vi ikke bekymrer oss. Prisnivået for grunnerverv er høyere enn vi har lagt til grunn i anslaget vårt, sier Roger Skoglie, direktør i Bybanen Utbygging.

Esso-stasjonen ved Oasen i Fyllingsdalen skal snart jevnes med jorden. Den må vekk for å gjøre plass til bybanen til Fyllingsdalen, som får sitt endestopp omtrent der bensinstasjonen ligger i dag.

Torsdag slo Bergen tingrett fast at de syv grunneierne av Esso-stasjonen har rett til en erstatning på 43,6 millioner kroner Bybanen Utbygging. Før rettssaken var tilbudet fra Bybanen Utbygging 25 millioner kroner, mens grunneierne mente de hadde krav på 56 millioner. Nå har altså tingretten landet på en sum som er nærmere det siste beløpet enn det første.

Ville ikke forhandle

− Bybanen har ikke vært villige til å forhandle før saken havnet i retten. Resultatet avspeiler hvorfor de valgte å avstå fra det, sier grunneiernes advokat, Steinulf Tungesvik fra HLT Advokatfirma.

Om stasjonen hadde blitt stående ville grunneierne vært sikret en årlig leieinntekt på nær to millioner kroner i lang tid framover. Det er framfor alt dette tapet som skal erstattes gjennom engangssummen på 43,6 millioner.

− Utfordringen nå er å plassere summen slik at en får like god avkastning som en ville hatt gjennom de faste leieinntektene, påpeker Tungesvik, som understreker at han ennå ikke har hatt anledning til å sette seg ned med grunneierne og gå gjennom dommen i detalj.

Bekymring

Direktør i Bybanen Utbygging Roger Skoglie gir klart uttrykk for at han ikke er fornøyd med dommen.

− Umiddelbart synes jeg at summen var noe høyere enn forventet. Det må vi bare si. Nå må vi få lest dommen, og se om vi mener det er grunnlag for å anke, sier Skoglie.

− Ifølge advokat Tungesvik ville dere ikke forhandle i det hele tatt. Dommen tatt i betraktning, burde ikke dere gjort det?

− Avstanden oss imellom var såpass stor at vi så det som urealistisk å komme i mål med en forhandlet løsning, svarer Skoglie.

Han legger ikke skjul på at erverv av eiendommer i forbindelse med Fyllingsdalen-banen så langt har kostet Bybanen Utbygging mer enn det er budsjettert med. I 2016 ble det anslått at grunnerverv ville koste bybanen 750 millioner kroner, i fjor var tallet økt til 960 millioner. Men heller ikke det vil strekke til, slår Skoglie fast.

− Det ville vært feil å si at vi ikke bekymrer oss. Prisnivået for grunnerverv er høyere enn vi har lagt til grunn i anslaget vårt. Vi kommer helt sikkert til å passere milliarden, sier direktøren.

− Fram til nå har vi brukt omtrent halvparten av summen som var satt av, men ennå gjenstår det noen «tunge» grunnerverv på andre siden av Løvstakken. Når vi møter de profesjonelle partene, utbyggere og store eiendomsbesittere, tar det lenger tid å bli enige, sier Skoglie.

Fornøyd

En av de syv grunneierne er Karsten Sælensminde, som i dag driver Esso-stasjonen gjennom sitt selskap Oasen Servicesenter AS. Dette selskapet er i tillegg blitt tilkjent en erstatning på 3,36 millioner kroner som såkalt fremleietaker. Den summen er like under det Sælensminde mente han hadde krav på.

− 3,3 milllioner kroner må være bra. Det er min korte kommentar, sier Sælensminde til Sydvesten, og lar det skinne gjennom at han er godt fornøyd med tingrettens konklusjon.

Også leietakeren Certas Energy Norway AS, selskapet som eier Esso-stasjonene i Norge, er tilkjent en erstatning på 1,65 millioner kroner. Dette er bare rundt en tredel av det Certas mente å ha krav på.

Ni millioner til borettslag

Parallelt med saken om Esso-stasjonen møtte Sælensminde borettslag kommunen i retten. Borettslaget må avstå ubebygd areal, og kom ikke til enighet med Bybanen Utbygging utenom rettsapparatet. Nå er borettslaget tilkjent rundt ni millioner kroner i erstatning, noe som ikke får styremedlem i borettslaget Leif Dale til å rope hurra.

− Bybanen tilbød oss åtte millioner før rettssaken, så dette er mindre enn vi hadde håpet på, sier Dale.

Han og andre representanter fra borettslaget skal i starten av januar sammen med advokat Magne Revheim vurdere om det er grunnlag for å anke.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Striden om Esso-stasjonen

For å kunne bygge bybanen til Fyllingsdalen er det ifølge en kvalitetssikringsrapport fra 2017 satt av 960 millioner kroner til eiendomserverv. I denne saken forteller direktør i Bybanen Utbygging at summen vil bli høyere enn som så.

En rekke boliger og næringseiendommer er kjøpt opp, men i noen tilfeller har eiere sagt nei til å selge til prisen Bybanen Utbygging har tilbudt. I slike tilfeller går saken til skjønnsretten og såkalt ekspropriasjon.

Det er dette som har vært tilfelle i saken om Esso-stasjonen på Oasen. Bybanen Utbygging ville betale de syv grunneierne 25 millioner kroner, mens sistnevnte mente de hadde krav på 56 millioner.

Nå har altså tingretten landet på en sum som er nærmere det siste beløpet enn det første: 43,6 millioner kroner.

I tillegg har tingretten slått fast at fremleietaker Oasen Servicesenter AS, drevet av Karsten Sælensminde, har krav på 3,36 millioner kroner i erstatning, mens leietaker Certas Energy Norway AS skal ha 1,65 millioner.

Andre saker