• Elevrådsleder Hedda Skagen Nilsen (15) (fra v.) og elevrådsrepresentantene Leah Michelle Nygård Hørberg (11) og Oda Berdal Drønen (11) er alle glade for at mobilen er borte fra friminuttene på Kjøkkelvik skole. Nå bruker de heller tiden på bordtennis, biljard eller, som her, foosball. (Foto: Kim Bøyum)

  • Etter at mobilene ble låst inne hele skoledagen, har Kjøkkelvik utvidet aktivitetstilbudet i pausene.

  • − Jeg bruker tiden i friminuttene på å snakke med vennene mine i stedet for å sitte på telefonen, sier Oda Berdal Drønen (til h.). Hedda Skagen Nilsen og Leah Michelle Nygård Hørberg forteller at det har vært store diskusjoner blant elevene om mobiltelefonreglene.

  • − Vi ser at trivselen på skolen har gått opp. Vi har langt færre mobbesaker og konflikter som skyldes sosiale medier, sier rektor Reidunn Waag.

  • Ved starten av skoledagen legger elevene mobiltelefonene oppi en slik boks. Den står på lærernes arbeidsrom til undervisningen er slutt for dagen.

Mobilfri skole har gitt mindre mobbing på Kjøkkelvik

På Kjøkkelvik skole ligger elevenes mobiltelefoner i en kasse hele skoledagen. Det har gitt bedre læringsmiljø og mindre mobbing, sier rektor Reidunn Waag.

Smarttelefonen er et fantastisk verktøy – og et kontinuerlig forstyrrelsesmoment. Skolene i Laksevåg og Fyllingsdalen har for lengst laget klare retningslinjer for bruk av mobiltelefon gjennom skoledagen. Hovedregelen som går igjen, er at telefonen ikke har en plass i undervisningstiden.

På Kjøkkelvik skole  samles alle elevenes mobiltelefoner (fra femte til tiende trinn) inn ved skoledagens start, og de deles ikke ut igjen før undervisningen er over for dagen.

− Telefonene legges i en kasse som blir plassert på lærerne arbeidsrom, forklarer Kjøkkelvik-rektor Reidunn Waag.

Hun sier at dette er en løsning som fungerer svært godt, og at det er noe de har kommet fram til etter å prøvd ut ulike varianter av regler.

Færre mobbesaker

− På ungdomsskolen startet vi med dagens regler på 8. trinn for to år siden. Sist skoleår innførte vi det på 9. trinn, og nå gjelder det altså hele skolen fra 5. til 10. trinn. Reglene er innført i samarbeid med elevene selv og foreldrene, og det er et lavt konfliktnivå rundt innleveringen av mobiltelefoner, sier Waag.

Hun understreker at mange av elevene gir uttrykk for at de misliker reglene.

− Veldig få 14-15-åringer vil innrømme at det er greit og egentlig positivt, i hvert fall ute blant venner. Men vi ser at trivselen på skolen har gått opp. Vi har langt færre mobbesaker og konflikter som skyldes sosiale medier. På dette skoleårets elevundersøkelse på tiende og syvende trinn er det ingen som har rapportert at de er blitt plaget eller mobbet på sosiale medier. Det er første gang, sier Waag.

Diskusjoner

Rektoren får støtte av elevrådsleder for ungdomstrinnet, Hedda Skagen Nilsen (15).

− Jeg synes det er greit at reglene er slik. Når du er på skolen, skal du være med medelevene dine i stedet for å være på telefonen. Men vi har hatt veldig mange diskusjoner om dette. Mange synes reglene er urettferdige, fordi de føler at telefonen er en viktig del av dem, sier Hedda.

Hun møter Sydvesten sammen med sjetteklassingene Oda Berdal Drønen (11) og Leah Michelle Nygård Hørberg (11), som er elevrådsrepresentanter på mellomtrinnet.

− Jeg er veldig glad for at vi har en mobilfri skole. Jeg har fått veldig mange av vennene mine gjennom skolen, og bruker tiden på å snakke med dem i stedet for å sitte på telefonen, sier Oda.

− Mange i klassen har lyst å ha mobilen i friminuttet, men man blir mye mer sosial av ikke å ha telefonene der, påpeker Leah Michelle.

Mobilhotell

Et stykke unna i samme bydel, på Laksevåg videregående skole, varierer reglene for mobiltelefon etter hvilken type undervisning det er snakk om. I en del klasserom er det satt opp såkalte mobilhotell, små bokser hvor elevene legger fra seg telefonen når timen starter. Når timen er over, plukker de den ut igjen.

Laksevåg-rektor Tove Føsund sier også de har måttet prøve seg fram når det gjelder regler for mobiltelefon i skoletiden.

− Elevene er som oss andre. De sliter med å frigjøre seg fra telefonen. Det er alltid noe spennende der. Selv om det ikke kommer lyd fra telefonene, kan det gi uro i hodene. Vi opplever at mange elever setter pris på at vi hjelper dem til mer ro, sier Føsund.

Mot forbud

I Frankrike er det innført nasjonalt forbud mot mobiltelefon i skolen, med unntak av når læreren vil bruke mobil i undervisningen. Så kategorisk ser ikke Føsund grunn til at man skal være i Norge.

− Opplæringssituasjonene er veldig ulike i forskjellige klasser og studieretninger. Forbud var et tema etter at Frankrike innførte det, men vi har ikke tenkt å forby mobilen helt. Men den må brukes med vett og forstand, understreker Føsund.

− Hele livet vårt ligger på mobiltelefonen. Den har stadig flere viktige funksjoner som vi blir avhengige av. Jeg tror det er viktig at vi hjelper unge med å få gode vaner når det gjelder bruk av mobil. Vi snakker ofte om at ungdom er stresset, og når man hele tiden får impulser fra mange kanaler, påvirker det konsentrasjonen, påpeker Laksevåg-rektoren.

Bare i storefri

Rektor på Ortun skole i Fyllingsdalen, Stein Larsen, forteller at de også der tar inn mobiltelefonene ved skoledagens begynnelse. Elevene får telefonen ut igjen i storfriminuttet, utenom 8.-klassingene som må vente til dagen er over.

− Vi prøver ut ulike modeller, og har veldig god erfaring med slik vi gjør det nå. Når mobilene er borte, mener vi at oppmerksomheten er mer rettet mot det som skjer i klasserommet. Lærerne slipper også å jakte på elever som holder på med mobil, sier Larsen.

I fjor høst lovet byrådet at alle elever fra 5. til 10. trinn skal få sin egen digitale enhet på skolen, enten PC eller Chromebook.

− Med tanke på det vil kanskje mange spørre seg hvorfor elevene ikke skal få ha mobilen der. Men læreren har langt mer oversikt når elevene sitter med en PC med større skjerm, sier Larsen.

Flere aktiviteter

Ifølge ham har elevrådet på Ortun uttrykt ønske om enda mindre mobilbruk i friminuttene enn det er i dag.

− Vi synes det har vært strengt, så der har vi gjort et kompromiss. Unntaket er på trivselsaktiviteter i mediateket eller gymsalen. Der er reglene at det ikke skal brukes mobil, sier Larsen.

På Kjøkkelvik skole har de vært bevisste på å forbedre aktivitetstilbudet i friminuttene når mobilene er innelåst. Skolens uteområde er oppgradert med blant annet trampoliner og kunstgressbane, og man har brukt penger på biljardbord og bordtennisbord.

− Vi kan ikke ta fra elevene mobilen uten å tilby dem noe annet. Det er for tidlig å si om mobilreglene har noe å si for læringsutbyttet, men vi ser i hvert fall at de er positive for læringsmiljøet, sier rektor Waag.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Andre saker