• Karl Johan Kirkebø er godt i gang med valgkampen både til kommunevalget (11. plass på Ap-listen) og kirkevalget (listetopp for Åpen Folkekirke).

Kirkebø fra Stokkedalen vil gjøre kirken åpen for alle

Karl Johan Kirkebø (69) vokste opp i indremisjonen på Sunnmøre, der Tensing var fyfy. Nå er han liberal og førstekandidat for Åpen Folkekirke.

− Vi jobber for å få vekk diskrimineringen. Det handler ikke bare om at homofile skal kunne gifte seg i kirken (likekjønnet vigsel ble vedtatt i 2017, red.anm.), men også om at de kan få jobb i kirken. Fortsatt er det bispedømmer som diskriminerer homofile. Bjørgvin er et av bispedømmene som spør om samlivsform ved ansettelse. Jeg mener det er tull, og er noe vi har som mål å få fjernet i neste periode.

Karl Johan Kirkebø er godt i gang med valgkampen. Ikke bare til kommunevalget, der han er 11.-kandidat for Arbeiderpartiet. Pensjonisten bosatt i Stokkedalen er også listetopp i kirkevalget, for den liberale listen Åpen Folkekirke.

− Det viktigste for oss er å slåss for en kirke der det er plass til alle, også de konservative. Vi ønsker en bred kirke, og at vi lærer oss å leve med uenighet, sier mannen med det passende etternavnet.

For første gang er det mer enn én liste som stiller til valg i kirkevalget i Bjørgvin bispedømme. Sist kirkevalg i 2015 sto Kirkebø på nominasjonskomiteens liste. Nå er det tre lister: Nominasjonskomiteens liste, Åpen Folkekirke og den dypt konservative Bønnelisten.

Kupping

− Nominasjonskomiteens liste skal være bredt sammensatt, og de to øverste kandidatene er faktisk liberale. Problemet med denne listen, er at den er helt åpen for kupping. I realiteten vil også denne listen bli en liste for konservative, sier Kirkebø.

Flere av dem som er involvert i kirkevalget har påpekt det samme tidligere. Årsaken er at kumuleringer (personstemmer) vil ha så mye å si at rekkefølgen på kandidatene på listen fort blir snudd opp ned. Grupperinger innenfor kirken som Frimodig Kirke anbefaler kandidater som de mener er best å stemme på, og slik har konservative kandidater vunnet fram selv om mer liberale kandidater i utgangspunktet har stått over dem på listen.

Sist kirkevalg var det rundt 15 prosent av de stemmeberettigede som avga stemme. En viktig oppgave for den tidligere næringslivsmannen Kirkebø blir å få flere av dem som ikke tilhører kirkens indre krets til å bruke stemmeretten sin. Alle som er medlem av kirken, kan stemme ved kirkevalget.

− Er du døpt, er du kirkemedlem, og da må du også kunne stemme. Vi skal ikke dømme hvem som er kristne og hvem som ikke er det, sier Kirkebø med henvisning til konservative krefter som helst ser at kravene til å få stemmerett burde vært strengere.

Bedehus på Sunnmøre

Hos Kirkebø selv har de liberale holdningene vokst fram over tid. Kirkebø er vokst opp i bedehusmiljøet på Sula på Sunnmøre.

− Der så man på Tensing med onde øyne fordi man ikke kunne ha ikke-kristne som sang kristne sanger. Man var ikke sikker på om alle medlemmene var kristne. Min holdning har vokst fram etter at jeg ble voksen, og den har en god teologisk begrunnelse. Tidligere Tunsberg-biskop Laila Riskåsen Dahl endret mening i vigselsspørsmålet da hun jobbet med Bispemøtets uttalelse om dette. Hun sier at hun legger mest vekt på det Jesus gjorde, og mindre på det Paulus skrev. Slik homofile er blitt behandlet opp gjennom årene, tilhører de en gruppe som Jesus ville tatt seg av. Når jeg har sett og hørt hvordan kirken har oppført seg mot en del homofile, er det tragisk. Det er ikke kirken verdig, sier Kirkebø.

Valgdagen til kirkevalget er den samme som til lokalvalget – mandag 9. september. Man kan forhåndsstemme fram til 6. september hos Bergen kirkelige fellesråd (Vestre Strømkaien 7) mandag til fredag mellom kl. 9 og 14.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Listene til kirkevalget

De tre listene til kirkevalget er Åpen Folkekirke, Bønnelisten og Nominasjonskomiteens liste. Mens den første er liberal og den andre konservativ, består den tredje av kandidater med ulikt ståsted. Listene presenterer seg selv slik på egne nettsider:

 

Åpen Folkekirke:

Vi vil gjøre det synlig og konkret at Den norske kirke er en åpen kirke for alle som vil tilhøre den.

Ønsker en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering.

Vil ha en kirke som løfter mennesker opp, og gir rom for mangfoldige erfaringer av Guds nåde og kjærlighet.

Vil være med å forme en folkekirke som møter mennesker slik Jesus gjorde.

 

Bønnelisten:

Ønsker å ha en kirke som gir klare svar.

Ønsker at Bibelen er den avgjørende autoritet.

Ønsker Guds løsninger, derfor er bønn meget viktig.

Ønsker lokalt selvstyre.

 

Nominasjonskomiteens liste:

Kandidatene er foreslått av menighetsrådene og ungdomsrådet i bispedømmet. De er prioritert av en felles nominasjonskomité som er godt kjent med hva som kreves av tillitspersoner i bispedømmeråd og kirkemøte.

Kandidatene speiler et mangfold av oppfatninger , slik det også er i den norske folkekirken.

Ingen kandidater er forhåndskumulert. Du kan påvirke hvem som blir valgt, ved å gi en stemme til personer du vil fremme.