• Bystyret vedtok i fjor at kulturhuset i Fyllingsdalen skal ligge på dagens kollektivterminal ved Oasen. Når kulturhuset en dag står klart, er planen at også Fyllingsdalen teater skal flytte inn der. Når det kan skje, er imidlertid høyst usikkert for Mikkel Rev og de andre på teateret. Bildet er fra oppsetningen av Hakkebakkeskogen i fjor. (Arkivfoto: Martine Onstad)

Nesten alle kulturhuspengene er tatt bort fra økonomiplanen

I fjorårets økonomiplan for de fire neste årene var det satt av 32 millioner kroner til kulturhus i Fyllingsdalen. I planen som finansbyråd Håkon Pettersen (KrF) la fram sist uke, var 30 av millionene borte.

Én million kroner til prosjektering av kulturhuset i Fyllingsdalen ligger inne i byrådets budsjettforslag for 2020. Men i økonomiplanen for den neste fireårsperioden er denne millionen alt som er satt av til kulturhuset. I investeringsprogrammet som ble vedtatt  i fjor lå det inne fire millioner i 2020, ti millioner i 2021 og 17 millioner i 2022. Nå er 30 av disse millionene borte.

− Dette er ikke godt nok. Jeg regner med at politikerne i bystyret sørger for å få bevilgningene inn på budsjettet igjen, slik at vi kan begynne å bygge kulturhuset så snart tomten blir ledig etter bybaneutbyggingen. Det skulle bare mangle. Alle partiene i bystyret lovet før valget at kulturhuset i Fyllingsdalen skulle ha meget høy prioritet, sier Per Kragseth, leder i Fyllingsdalen kulturråd.

− Ikke noe nytt

− Sånn holder de på med Fyllingsdalen. Det er ikke noe nytt, sukker Birthe-Lisbeth Ludvigsen, medlem i det samme rådet, når Sydvesten ber om en kommentar.

Hun understreker at hun selv ikke har hatt tid til å studere bybudsjettet og økonomiplanen, og ønsker å vente med å kommentere saken ytterligere.

Rune Bakervik (Ap) er for tiden settebyråd for kulturbyråd Julie Andersland (V), som er i permisjon. Han svarer slik på e-post når Sydvesten lurer på hvorfor størsteparten av pengene til prosjektering av kulturhus er tatt bort:

− Prosjekteringen og planleggingen av nytt kulturhus i Fyllingsdalen er godt i gang. I inneværende budsjett ligger 1 million kroner, og i budsjett for neste har byrådet foreslått 1 million til. Når det så gjelder den endelige investeringssummen, må den inn i en fremtidig økonomiplan når vi vet mer om hva den eksakte kostnaden er, skriver Bakervik.

Historien gjentar seg

Som Sydvesten fortalte om i jubileumsutgaven for to uker siden, har planene om et kulturhus i Fyllingsdalen eksistert i bydelen helt siden 1970-tallet. Gang på gang har penger ligget inne i økonomiplaner, for så å ha bli tatt bort.

− Dette er blitt en av de tapte kampene i Fyllingsdalen. I motsetning til for eksempel skoler er kulturhus noe politikerne kan skyve på. Da blir det gjerne slik, sa tidligere Sydvesten-redaktør Trond Olav Skrunes for to uker siden.

I april i fjor vedtok bystyret at kulturhuset i Fyllingsdalen skal bygges på dagens kollektivterminal ved Oasen. Byggingen skal settes  i gang så snart bybanen til Oasen er ferdigstilt.

2,8 mill. til bibliotek

Da Sydvesten før valget spurte lokalpolitikerne i Fyllingsdalen hva deres parti mener i kulturhussaken, ga samtlige uttrykk for at de mener kulturhuset må bygges snarest. Arbeiderpartiet har programfestet byggestart i 2020/21, som er flere år tidligere enn det kommunen i dag har planer om.

Innbyggerne i Åsane bydel kan på sin side glede seg til at et nytt kulturhus åpner neste år. Byrådet har satt av syv millioner kroner årlig fra 2021 til å drifte det nye kulturhuset i nordre bydel.

Til å finansiere driften av den nye bibliotekfilialen på Laksevåg foreslår byrådet å bevilge 2,8 millioner kroner årlig fra 2020.

Byrådet med Ap, KrF og Venstre som la fram onsdagens budsjettforslag, har med sine 18 av 67 representanter langt fra flertall i bystyret. Det endelige bybudsjettet vedtas først rundt jul.

kommentarfelt drives av Disqus

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Relaterte saker