• Prøv ulike rømningsveier, se om det er bruk for stiger eller liknende, og bli enige om hvem som går først og sist, sier sikkerhetsekspert Inge Svendsen i Sector Alarm.

Hold brannøvelse i høstferien

Vet alle i familien hva de skal gjøre dersom brannalarmen går? Bruk høstferien til å holde brannøvelse. Det kan redde liv, er oppfordringen fra Tryg Forsikring og Sector Alarm.

Erfaringen viser at det er svært få som har tenkt gjennom hva de skal gjøre dersom det begynner å brenne i boligen.

– Tall fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap viser at halvparten av landets barnefamilier mangler en plan for hvem som gjør hva i tilfelle brann. Bare seks prosent har gjennomført brannøvelse, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

– En brannøvelse gir økt trygghet. Prøv ulike rømningsveier, se om det er bruk for stiger eller liknende, og bli enige om hvem som går først og sist, sier sikkerhetsekspert Inge Svendsen i Sector Alarm. 

Selskapet får årlig inn over 100 000 brannalarmer til sin sentral, og han erfarer at de færreste har trent på hva de skal gjøre når alarmen går.

Både Tryg og Sector Alarm oppfordrer til å bruke noen timer i høstferien til å holde brannøvelse.

– Det gir økt sikkerhet og kan redde liv dersom det skulle begynne å brenne, sier Ole Irgens og Inge Svendsen.

 

kommentarfelt drives av Disqus

Fakta om brann

I 2018 omkom 39 personer i brann, mens 438 personer kom til skade.

Norske forsikringsselskap betalte ut 3 milliarder kroner etter branner i private hjem i fjor.

Andre saker