• Heming Hagen jobber som rådgiver ved Byantikvaren i Bergen, og er utdannet arkeolog fra Universitetet i Bergen. Her står han med kulturminnerapporten for Laksevåg. (Foto: Kim Bøyum).

Han tar vare på Laksevågs kulturminner

1. januar 1972 var Laksevåg kommune historie. Kommunens 24 672 innbyggere ble en del av Bergen kommune. Men før den tid hadde Laksevåg sin egen spennende historie. Heming Hagen ved Byantikvaren i Bergen har samlet deler av denne historien i en egen kulturminnerapport for Laksevåg.

– Kulturminnerapporten ble laget i forbindelse med en planstrategi som kommunen skal utarbeide for Laksevåg bydel. Det er viktig å få en oversikt over kulturminnene i et område i forbindelse med byplanlegging og byutvikling. Slik kan vi være i forkant med hensyn til å sikre vern og eventuelt gi kulturminnene ny bruk. For eksempel kan en gammel fabrikk få inn ny virksomhet i stedet for å rives, sier Heming Hagen.

At hva som er verdt å ta vare på i et område kan være konfliktfylt, er den velkjente krana på Laksevåg et godt eksempel på.

– Det har vært diskutert om krana som står på pynten inne på industriområdet skal rives, noe Byantikvaren har frarådet (og noe byutviklingskomiteen i bystyret har satt foten ned for, red.anm.). Ved siden av å ha høy verneverdi oppfatter veldig mange på Laksevåg nettopp denne krana som en identitetsmarkør. Den markerer industrihistorien på Laksevåg. Kraner har stått på Laksevåg så lenge det har vært verftsindustri, sier Hagen.

Rik historie
Hagen jobber som rådgiver ved Byantikvaren i Bergen, og er utdannet arkeolog fra Universitetet i Bergen. Han er opprinnelig fra Kristiansand, men med 29 års botid i Bergen, kan han nesten kalles bergenser. De siste 13 årene har han selv bodd i Indre Laksevåg.

– Hvordan har det vært å lage denne rapporten?

– Utrolig spennende. Laksevåg har en veldig rik og spennende historie. Det blir ekstra nært når en bor i området selv. Dette er et overordnet dokument, der det ikke er objektene som er i fokus, men mer det å få en overordet oversikt. Når det på sikt kommer private reguleringspalener for området, må det gjøres et grundigere arbeid. Det er viktig å ha slike oversikter tilgjengelig tidlig, slik at alle som planlegger å bygge noe på Laksevåg, på forhånd vet hva de har å forholde seg til.

Står igjen etter krigen
Hagen forteller at han i arbeidet med rapporten har lært mye nytt om Laksevåg.

– For eksempel har krigshistorien vært spennende å lære mer om. Jeg ble overrasket over hvor mange bygninger som står igjen etter krigen. Kontrastene mellom villaområdene og arbeiderboligene, tegnet av Bergens topparkitekter, har også vært interessant. Industrihistorien er også veldig spennende på Laksevåg, forteller en engasjert Hagen.

Hagen forteller at Laksevåg hadde spesielt gode forutsetninger til å bli et viktig industristed.

– Strandlinjen på Laksevåg har vært veldig for viktig for utviklingen til Laksevåg. Tre gode havner og nærhet til byen har vært avgjørende for Laksevågs industrielle utvikling, forklarer Hagen.

Artikkelserie
Sydvesten har, med tillatelse fra Byantikvaren, presentert utdrag fra kulturminnerapporten om Laksevåg i en egen artikkelswerie. Artiklene omhandler sentrale og spennende deler av Laksevågs historiske utvikling.

– Hva tenker dere hos Byantikvaren om at vi i Sydvesten vil gjøre deler av denne historien tilgjengelig for våre lesere?

– Det er jo vi veldig glad for − at lokalavisen tar tak i dette og viser frem den spennende historien til Laksevåg. Vi tror at dette skaper tilhørighet til bydelen, og at å få ut slik informasjon gir et bedre vern. Det folk vet om, ønsker de å passe på. Det beste vernet et hus har, er eieren av huset. Om en huseier kjenner historien til huset sitt, så passer han mye bedre på det. Slik er det også med en bydel, avslutter Hagen.

 

(Artikkelserien om Laksevågs historie ble publisert i Sydvestens papirutgave gjennom vinteren 2018/19. Nå kommer den på nett.)

Av

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Artikkelserie om Laksevågs historie

Sydvesten har i samarbeid med Heming Hagen ved Byantikvaren i Bergen laget syv artikler om Laksevågs historie:

1. Lystgårdene 
2. Villastrøket på Øvre Damsgård
3. Verfts- og industrimiljø
4. Arbeiderboligene i mellom - og etterkrigstiden
5. Krigsminner del 1: Ubåtbunkeren «Bruno» og verkstedområdet i Sørevågen
6. Krigsminner del 2: Mannskapsleirene
7. Trehusbebyggelsen i Gamle Laksevåg

Relaterte saker