• Ole J. Sjurdal er en av dem som står bak natteravnprosjektet i Fyllingsdalen. (Foto: Mette L. Skulstad)

Starter natteravngruppe i Fyllingsdalen

FAU ved skolene i Fyllingsdalen har slått seg sammen om å etablere natteravngrupper i Fyllingsdalen.

Initiativet kom fra flere i lokalmiljøet til det Lokale politirådet i byområdet Bergen vest, som SLT-koordinator i kommunen, Ann-Magrit Grip, koordinerer sammen med Bergen vest politistasjon.

– Vi fikk innspill fra ulike aktører i Fyllingsdalen om at det var ønskelig med flere synlige voksne i området. For halvannet år siden startet vi en natteravngruppe i Loddefjord, denne var det flere som hadde sett og mente det var noe det også er behov for i Fyllingsdalen, sier Grip.

Politiet i Fyllingsdalen er godt fornøyd med at også Fyllingsdalen skal få natteravner.

– Vi ser at det er meget positivt å ha voksne ansvarlige personer ute på gaten på kvelds- og nattestid. Fra tid til annen har vi litt utfordringer med ungdom som driver med uønsket aktivitet. Dette går i bølgedaler i Fyllingsdalen som i andre bydeler, forteller Hans Sigurd Morstøl, politioverbetjent og seksjonsleder ved Bergen Vest politistasjon.

Forebyggende foreldre

Politioverbetjenten minner om at den viktigste forebyggeren mot uønsket aktivitet er foreldre.

– Gode voksne og gode foreldre er så viktig. Vi oppfordrer foreldre til også å ta litt ansvar for andre enn bare sine egne barn, og ved å være natteravn kan trygge voksne vise at de bryr seg. Tenk deg eksempelet med en ungdom som har fått litt for mye å drikke og som blir liggende på fortauet en sen og kald kveld. Natteravnene kan se og hjelpe denne ungdommen trygt hjem. En annen gang kan det være din egen ungdom som trenger hjelp, minner Morstøl om.

SLT-koordinatoren innkalte alle rektorene ved skolene i Fyllingsdalen, og sammen med områdeleder for skolene i Fyllingsdalen og Laksevåg, Håvard Strømmen, har de samlet FAU’ene ved skolene i Fyllingsdalen og etablert en gruppe og et styre som skal planlegge, starte opp og sørge for en smidig gjennomføring av Natteravn-gruppene i Fyllingsdalen.  

FAU-leder ved Lynghaug skole Ole J. Sjurdal er med i gruppen, som er ledet av Trond Walker.

En trygg bydel

 – Vi har allerede vært i Fana og gått noen kvelder med natteravnene der. I Rådal har de funnet en god løsning som vi skal kopiere, forteller Sjurdal.

Utfordringen for mange av natteravngruppene som finnes rundt i bydelene og i sentrum er å ha nok voksne som stiller på vakt.

– Med få voksne som stiller blir presset på dem som er med for stort. Det skal vi unngå ved at vi kopierer modellen til Rådal. Der blir alle foreldre som har barn fra sjette til tiende klasse kalt inn, forteller Sjurdal.

Det vil bety at hver forelder får én vakt per skoleår per barn.

– Jeg kan ikke forestille meg at det finnes noen foreldre som ikke har anledning til å gå en vakt på fire timer en kveld per skoleår for å passe på at barn og unge i Fyllingsdalen har det trygt, mener Sjurdal.

Fyllingsdalen hadde natteravner frem til rundt 2012. Da ble natteravngruppene, bortsett fra en gruppe på Bønes, lagt ned fordi det var vanskelig å få nok voksne til å stille opp som natteravner. Natteravnene på Bønes vandrer i områder rundt Kråkenes.

På sikt skal hele Fyllingsdalen med Bønes bli én gruppe.

Myk oppstart

Foreløpig er det lagt opp til at natteravnene skal vandre hver fredag kveld. Første kveld blir fredag 25. oktober. Natteravnene i Fyllingsdalen skal være aktive tre fredager, så tar de en pause før de starter opp igjen for fullt i mars 2020. Fredagskveldene blir delt opp i to vakter, hver på fire timer. Den første gruppen starter klokken 18, den andre kl. 22.

– Basen vår skal være på Magneten på Spelhaugen. Her skal alle natteravnene få en kort opplæring i hva vi skal gjøre når vi vandrer. Hvem ringer vi til om det oppstår en situasjon eller vi ser noe som bekymrer oss? Hvilke ruter skal vi gå? Hvem skal gå sammen? Spørsmål som dette, og mange flere skal vi avklare sammen før vi går ut, sier Sjurdal.

Vakten fra klokken 18 skal fordeles mellom barneskoleforeldre, seinvakten skal ungdomsskoleforeldrene ha.

– Vi skal sette sammen grupper med foreldre som har barn i samme klasse. Da får de en fin anledning til å bli bedre kjent med hverandre, dele erfaringer, prate sammen og skape samhold, sier Sjurdal.  

Områder med uønsket aktivitet

Områdene rundt Oasen, Ortuvannet, Lynghaugparken og bak Fyllingsdalen videregående skole er noen av de mange stedene hvor politiet har informert om at det foregår uønsket aktivitet.

– Vi har etablert et godt samarbeid med politiet i Fyllingsdalen. De kan for eksempel informere oss når de vet at det er planlagt en fest i området, så kan vi følge litt med og raskt kunne melde fra til politiet dersom festen utvikler seg negativt. Vi skal også ha tett dialog i forhold til hvilke områder det er behov for å følge litt ekstra med på, sier Sjurdal.

Han forteller at en typisk vaktkveld med natteravnene også betyr at en gruppe skal sette seg på bussen og ta den frem og tilbake fra Fyllingsdalen til sentrum noen ganger i løpet av kvelden.

Alle kan bli med

Lørdag 19. oktober skal Natteravnene i Fyllingsdalen ha stand på Oasen. Der skal de informere om hva de skal i gang med, i tillegg håper de mange vil melde seg frivillig som natteravn.

– Vi trenger å få med oss så mange som mulig. Selv om vi skal innkalle alle foreldre til barn fra sjette til tiende klasse, vet vi at det likevel kan bli for få voksne til å dekke alle vaktene når vi starter for fullt i mars neste år, sier Sjurdal.

Han forteller at det slett ikke er nødvendig å ha skolebarn for å bli natteravn.

– Det kan være en besteforelder, en tante eller en onkel. Hvem som helst ansvarlig voksen som har lyst til å være med å gjøre Fyllingsdalen til en trygg bydel for våre barn og unge, er hjertelig velkommen. Sammen kan vi skape trygghet for barn og unge i Fyllingsdalen, sier Sjurdal.

For mer informasjon om natteravner i Fyllingsdalen, gå inn på: facebook.no/natteravneneifyllingsdalen

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Natteravnene

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid, ta ansvar og vise omsorg når de unge trenger det.

Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst.

Tryg har vært Natteravnenes hovedsamarbeidspartner siden 1995 og har deltatt aktivt i oppbyggingen av det som i dag er en landsomfattende folkebevegelse med over 370 lokale natteravngrupper.

En natteravn…

·       er en helt alminnelig, voksen person med sunn fornuft

·       bidrar til et godt oppvekstmiljø for barn og unge i nærområdet

·       vandrer ute i gatene på kvelds- og nattetid

·       bryr seg om barn og unge ved å være til stede for dem når de trenger det

·       observerer, lytter, gir veiledning og hjelp når barn og unge tar kontakt

·       er edru og rusfri, blid og vennlig

·       er inkluderende og politisk og religiøst nøytral

Som natteravn...

·       kan du være med på å skape trygghet og trivsel i ditt lokalmiljø

·       kan du bidra til å skape gode, sosiale møteplasser mellom unge og eldre

·       får du innblikk i barn og unges hverdag utenfor hjemmets trygge vegger

·       blir du kjent med andre engasjerte voksne og ditt eget nærmiljø

(Kilde: tryg.no)

Relaterte saker