• Svømmebassenget på Ortun skal stenges for ombygging.

«Det vil få store konsekvenser for både lokalsamfunn og BS-LK»

«Som styreleder i Bergen Svømme og Livredningsklubb er jeg bekymret for fremtiden til klubben og svømmemiljøet i Fyllingsdalen, nå når Ortun bassenget skal rives og bygges nytt,» skriver Tom Inge Nesheim, styreleder i Bergen Svømme- og Livredningsklubb.

Vi har i lang tid prøvd å få til en løsning med midlertidig basseng, men vi frykter nå at døren lukkes. Vi mener dette er av allmennyttig interesse og velger derfor å gå ut i avisen med saken.

Byråd for skole, idrett og barnehage fikk i oppgave å evaluere muligheten for å sette opp midlertidig svømmebasseng ved rehabilitering av eksisterende basseng. Denne oppgaven ble gitt av bystyret i april 2019, grunnet et pågående prosjekt på Ortun i Fyllingsdalen som medfører at lokalsamfunnet og den lokale svømmeklubben står uten tilgang til svømmehall i perioden Ortun-bassenget skal rives (2,5 år) og nytt bygges på samme sted.

Byråden anbefaler ikke et slikt midlertidig basseng, med begrunnelse av at det 1) ikke vil stå ferdig før det nye Ortunbassenget er på plass, og 2) det vil koste 90 millioner. Den høye kostnaden for det foreslåtte midlertidige bassenget fra byråden er dyrere enn det nye permanente bygget (ca 75 millioner) Austevoll kommune satt opp i 2018. Dette virker veldig merkelig at et midlertidig basseng blir dyrere enn et vesentlig større permanent basseng.

Midlertidige svømmehaller benyttes både nasjonalt og internasjonalt. Kristiansand kommune satt opp et slikt under bygging av Aquarama i 2011, da i form av en rubbhall med det akkurat mest nødvendige tilstede, og da kun for byggeperioden (se her og her).

Likeledes settes slike anlegg opp internasjonalt ved store arrangementer som VM og OL i løpet av uker. Prislappen i Kristiansand var på 10-12 millioner, altså noe helt annet enn det byråden legger frem for bystyret. Rubbhall er faktisk ikke et alternativ som er vurdert i det underlaget som fremsendes, det til tross for at byråadsavdelingen var på befaring i Sverige nettopp for å se på et slikt anlegg og dette ble foreslått av svømmeklubben høsten 2018.

Uten et midlertidig alternativ, aller helst i Fyllingsdalen, vil det få store konsekvenser for både lokalsamfunn og BS-LK. Det som byråden skriver i sitt tilsvar til bystyret ift konsekvensen for svømmeklubben er regelrett feil. De eldste konkurransesvømmerne kom seg gjennom en kortere stansperiode når Ortun var nede våren 2019, ja, men majoriteten av brukere, som er yngre barn, stod helt uten et tilbud.

Ser man dette svaret i sammenheng med det pågående prosjektet på Ortun, er det relevant å stille seg spørsmålet om hvorfor svømmebasseng alltid må bli dyrere i Bergen? Dette nye permanente bassenget er stipulert til å koste 215 millioner, altså ca 140 millioner mer enn det Austevoll kommune bygde sitt anlegg for og ca 80 millioner mer enn det Voss benyttet på sitt nye anlegg med både stupeanlegg og badeland inkludert. Det vil naturlig være forskjeller, men med de samme svømmetekniske anbefalinger og et likt lov- og regelsett for bygg er det besnærende at alt som omfatter svømming må koste mer bare fordi Bergen skal bygge det. BS-LK har også foreslått å bygge ved siden av dagens basseng slik at en har basseng i hele byggetiden. Slik del ble gjort når AdO ble bygget. Dette er blitt avvist uten at BS-LK kan se at det er blitt gjort en grundig vurdering av forslaget.

BS-LK vil be bystyremedlemmene fatte vedtak om å evaluere BS-LK sitt forslag til midlertidig svømmehall som er basert på en rubbhall.

Tom Inge Nesheim, styreleder Bergen Svømme- og Livredningsklubb

Relaterte saker