• − Når jeg ikke har tillit til at klubben går den veien jeg tenker, blir det vanskelig å skrive under, sier Roy Inge Pettersen. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

  • − Det er hele tiden en diskusjon om hvor store kuttene skal være, og hvor kuttene skal skje, sier styreleder Kjell Tennfjord (til h.). Styremedlem Odd B. Hansen til venstre. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

FKF-sjefen har trukket seg

Men Roy Inge Pettersen åpner for å komme tilbake raskt – dersom «styret ser det samme som ham».

− Jeg har sagt opp jobben min, og er ikke lenger på lønningslisten til FKF som daglig leder. Men jeg er innom kontoret på Varden på kveldstid og i helger for å gjøre forefallende arbeid, slik at vi skal eksistere som klubb, sier Roy Inge Pettersen til Sydvesten.

Arbeidet han fortsatt gjør, skjer delvis på dugnad og delvis i en svært liten stilling. FK Fyllingsdalen befinner seg dermed i en meget spesiell situasjon når klubben torsdag avholder ekstraordinært årsmøte der «opptakelse av lån» står på agendaen. At FKFs økonomi er anstrengt, er ingen hemmelighet.

Selv om Pettersen ikke lenger er daglig leder, ønsker klubben at han skal gjeninntre i stillingen. 43-åringen avviser ikke å gjøre det, men er klar på at flere ting i så fall må på plass.

− For få folk

− Jeg vil at styret skal ta tak i det som bekymrer meg. At de ser det samme som jeg ser. Jeg skriver ikke under på noe før jeg ser at det blir gjort noe, sier Pettersen.

− Hva handler det om?

− Det går på både det økonomiske og det sportslige. For at jeg skal kunne sitte og styre klubben, er det nødt til å bli gjennomført kutt. Man må begynne å spare inn på lønningene til trenere. I administrasjonen er man så tynne (FKF har 2,3 årsverk i administrasjonen, red.anm.) at vi ikke får jobbet godt nok med marked og inntektssiden. Vi er for få folk til å gjøre det vi vil. Dette er stillinger som vil kunne lønne seg selv etter ganske kort tid, sier Pettersen.

Han mener klubben må omdisponere midlene den råder over. Mer penger bør ifølge Pettersen gå til barnefotballen og det å skape aktivitet, mindre til A-lag og satsningslag på ungdomssiden for gutter.

− Det er så store muligheter i Fyllingsdalen. Vi må i større grad inkludere hele medlemsmassen og begynne å gi mer tilbake. Da trenger vi et styre som jobber i samme retning. Når jeg ikke har tillit til at klubben går den veien jeg tenker, blir det vanskelig å skrive under, sier Pettersen.

− Skal sette oss ned

Styreleder Kjell Tennfjord sier at det Pettersen kommer med er kjente ting.

− Roy Inge og jeg har diskutert disse tingene. Vi to skal sette oss ned og snakke sammen for å se om vi kan finne en vei som gjør at han ønsker å fortsette som daglig leder. Jeg er helt enig med Roy Inge i at vi ikke har jobbet nok med inntektssiden, noe som handler om fokuset som har vært på kostnadskutt helt siden dagens styre ble satt inn for to og et halvt år siden. Det er kuttet i administrasjonen og det er kuttet i spillerlønninger på A-laget hvert år. Så er det hele tiden en diskusjon om hvor store kuttene skal være, og hvor kuttene skal skje, sier Tennfjord.

− Fyllingsdalen er kjent for å være flinke på spillerutvikling, og det er fordi vi har en del gode trenere på satsningslagene i aldersbestemte klasser fra og med gutter 13 og oppover. Vi bruker en del midler på disse lagene, og det kan en selvsagt diskutere størrelsen på. Selv mener jeg at «topp og bredde hånd i hånd», som var gamle Fyllingens slagord, er umulig å få til. Det kreves veldig ulik virkemiddelbruk for topp og bredde, og det er vanskelig å tilfredsstille begge. Jeg sier ikke at styret har rett og Roy Inge feil når det kommer til diskusjonen om topp vs. bredde, lite lite som jeg sier at han har rett og vi feil, sier styrelederen.

Ifølge Pettersen selv har han konkrete jobbtilbud fra to andre klubber som han ikke vil ut med navn på.

− Jeg har ikke problemer med å finne noe å gjøre. Men jeg har fortsatt et lilla hjerte, og jeg ønsker å få noe til i Fyllingsdalen. Derfor vil jeg se an den nærmeste tiden. Mye vil skje i løpet av en uke eller to.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Relaterte saker