• Kjell Tennfjord har vært med på mye i sitt lange fotballiv. Som trener tok han Fyllingen til syvendeplass i eliteserien i 1990, og Brann til seriesølv og kvartfinale i europacupen i 1997. I 2015 spilte han hovedrollen på et kontroversielt Brann-årsmøte der han trakk seg etter 75 minutter som styreleder. Nå er det bruduljer i Fyllingsdalen, men Tennfjord er vant til kritiske spørsmål. Han stilte uten å nøle på Sydvestens intervjuforespørsel lørdag ettermiddag. (Foto: Kim Bøyum)

  • Tennfjord kunne i det minste glede seg over at Fyllingsdalen-herrene vant 4-0 over Strømsgodset 2 i serieavslutningen.

Dramatisk årsmøte er satt på vent i seks dager

− Det er en krevende tid, det er det ikke tvil om, sier FK Fyllingsdalens styreleder Kjell Tennfjord. Han møtte Sydvesten til intervju på Varden Amfi lørdag ettermiddag.

Det hersker kaos i FK Fyllingsdalen. Som Sydvesten meldte onsdag, har klubbens daglige leder Roy Inge Pettersen trukket seg, og ingen har foreløpig overtatt hans rolle. Det fører til en rekke problemer i hverdagen for en klubb med 91 lag på ulike nivåer som skal administreres, og styret har et håp om at Pettersen skal gjeninntre i stillingen sin.

Dette er Pettersen åpen for, men kun dersom «styret tar tak i det som bekymrer ham». Kort fortalt mener han at styret over tid har brukt for mye penger på A-laget for herrer og diverse satsingslag på ungdomssiden for gutter, og tilsvarende lite på barne- og breddefotball.

For å si ja til tilbudet om å komme tilbake som daglig leder, vil Pettersen se en omfordeling av midlene allerede på budsjettet for 2020. Sydvesten er kjent med at Pettersens tanker går igjen hos mange av dem som er involerte i barnefotballen i klubben.

Satt på vent

Budsjettet for 2020 var første sak som skulle opp til behandling på FKFs ekstraordinære årsmøte torsdag kveld. Andre og siste sak var «adgang til opptakelse av lån», men så langt kom man aldri.

Rundt 50 personer, der ca. 35 var stemmeberettigede, stilte på møtet, hvilket er langt flere enn hva som har vært vanlig på tilsvarende møter tidligere. De frammøtte medlemmene var ikke fornøyde med detaljnivået på budsjettforslaget klubbens styre la fram. Under kostnader hadde styret satt opp en sekkepost for lønn på drøyt 4,2 millioner kroner.

Da folk i salen etterlyste en mer detaljert oversikt over hvordan disse lønnsutgiftene er fordelt, skal tonen ha blitt amper mellom frammøtte medlemmer og ordstyrer og styremedlem Odd B. Hansen. Ifølge styret hadde de ikke mulighet til å legge fram mer detaljerte tall der og da, og det ble tatt en kort pause der styret diskuterte seg imellom.

Da møtet startet igjen, foreslo styret at de kunne komme tilbake med en mer detaljert oversikt over lønnsutgiftene dersom man utsatte behandlingen av budsjettet til onsdag neste uke. Dette ga årsmøtet sin godkjenning til, og møtet er dermed formelt sett satt på pause i seks dager.

− Kom medlemmene i møte

Når Sydvesten møter styreleder Kjell Tennfjord til intervju på Varden Amfi under Fyllingsdalen-herrenes serieavslutning mot Strømsgodset 2 lørdag ettermiddag, bekrefter han i det store og hele hendelsesforløpet på årsmøtet.

− Vi har laget et budsjett som vi alltid har laget, og som er vanlig i klubber rundt om: Vi har det på et overordnet nivå. En del av medlemmene ønsket et mer detaljert budsjett. Det har de selvfølgelig full rett til å formidle at de har behov for, og nå kom vi medlemmene i møte på posten som går på lønn, sier Tennfjord.

− Hvor detaljert vil dere nå legge fram lønnsbudsjettet?

− Det blir synliggjort kommende onsdag. Men det er helt uaktuelt å gå ned på små grupper. Da er du fort inne på enkeltpersoner, noe som er helt uhørt. En kan tenke seg at vi vil dele inn i tre eller fire, for eksempel «bredde», «satsing», «damer», «herrer».

Styrets framtid på spill?

− Stemmer inntrykket om at spørsmålene som kom rundt budsjettet går på de samme tingene som Roy Inge Pettersen har etterlyst? At mange tenker at for mye penger går til elitedelen i forhold til det som går til breddedelen?

− Det ønsker jeg ikke å kommentere nå. Enhver kan spekulere på hva som er motivasjonen for spørsmålene. Vi kommer i hvert fall til å gjøre som vi fikk spørsmål om, og legge dette fram for medlemmene.

− Hva hvis dette budsjettet ikke blir vedtatt – er det styret sin framtid som står på spill her?

− Det får vise seg. I Fyllingsdalen og alle andre idrettslag er det enkelte ting som styret bestemmer og enkelte ting som medlemmene bestemmer på et årsmøte. Et styre som har jobbet seriøst med et budsjett og legger dette fram, har selvfølgelig en begrunnelse for dette. Det er det styret tror skal bringe klubben videre. Hvis det da blir nedstemt legalt av medlemmene, er det en helt fair sak. Da får vi se hva det ender opp med. Til syvende og sist må jo medlemmene da komme opp med et alternativ.

Topp vs. bredde

− Så dere stiller ikke noe ultimatum og sier at dere vil trekke dere om budsjettet ikke blir vedtatt?

− Ultimatum stiller vi ikke, men det er en relevant problemstilling, det du skisserer her. Det legger jeg ikke skjul på.

 − Har dere allerede vurdert å trekke dere om budsjettet ikke vedtas?

− Nei, det må vi diskutere der og da. Vi skal jo møtes litt før årsmøtet onsdag, og da kommer vi til å ha det på agendaen.

− Ble du overrasket over engasjementet og den kritiske stemningen som oppsto på torsdagens møte?

− Nei, på en måte ikke. Fyllingsdalen er en stor klubb med et stort engasjement, og her er ulike oppfatninger. Fordelingen mellom topp og bredde er en tilbakevendende problemstilling som alle klubber på vårt nivå har.

− Krevende tid

− Hvordan vil du beskrive situasjonen i klubben pr. dags dato?

− Pr. dato har vi ikke daglig leder, og det er klart at det ikke er ideelt. Det er en krevende tid, det er det ikke tvil om.

− Føler du at det er en splittet klubb?

− Nei, ikke noe mer enn det vil bli i og med at du har dette med både satsing og bredde. Jeg forstår jo at det er ulike behov, at «noen vil mer det og noen mindre det».

− Oppfatter du at det er en fair diskusjon mellom folk med ulike interesser, eller blir dere i styret beskyldt for å spille med skjulte kort?

− Nei, ingen har sagt det direkte til meg. Jeg må bare forholde meg til det jeg har hørt og er blitt fortalt. Vi i styret er opptatt av én ting – nemlig at Fyllingsdalen skal utvikle seg og klare å ta vare på det en har. Det er en kjensgjerning at klubben har vært flink til å utvikle unge spillere, og vi har en del gode ungdommer i dag. Så handler det om også å ta vare på bredden og dem som ikke går inn under satsingslagene våre. Og så er det viktig for klubben å komme i hvert fall ett hakk opp med A-laget på herresiden, med tanke på å gi ungdommene som utvikles et bedre tilbud sportslig enn 3. divisjon.

− Fair diskusjon

− Er det uproblematisk for dere i styret å legge fram hva som mer detaljert ligger i sekkeposten for lønn?

− Vi har forhørt oss litt med andre klubber om hva de gjør. Min erfaring er at det er vanlig å legge fram relativt overordnede budsjetter, og så regne med at medlemmene har såpass tillit til styret at de tenker at det er til klubbens beste. Men det er ikke problematisk å legge det fram mer detaljert – ned til en viss grense.

− Men er dere engstelige for det som vil komme fram – at det vil komme reaksjoner på det?

− Nei, eventuelle reaksjoner der vil jo være faglige funderinger fra folk som sier at de synes det bør satses «mer på det enn på det». Det er en veldig fair diskusjon når vi har konstellasjonen vi har i Fyllingsdalen, med både bredde og satsing.

− Klarer ikke tilfredsstille alle

− Synes du at styret i dag er sammensatt på en måte som gjør at disse ulike interessene er ivaretatt?

− Ja, jeg er veldig godt fornøyd med de styremedlemmene jeg har med meg. Om du går inn og sjekker CV-ene, er det et veldig kompetent styre. Da tenker jeg både på formalkompetanse og utdanning, og på fotballkompetanse.

− Har dere i styret fram til møtet torsdag følt tillit fra klubbens medlemmer, eller har det vært andre signaler underveis?

− Det har vært folk som har vært misfornøyde, eller i hvert fall har vi hørt om utfordringer på de ulike lagene nedover. For eksempel at barnefotballen kanskje har fått for lite oppmerksomhet og den type ting. Dette har jeg fått med meg, men du klarer ikke å tilfredsstille alle. Så enkelt er det.

PS: Mens Tennfjord svarte på Sydvestens mange spørsmål, kunne han i det minste glede seg over at Fyllingsdalen hadde få problemer med å slå Strømsgodsets rekrutter. Kampen endte 4-0 etter scoringer av Ronny Rojas, Tobias Heltne Alme, Erik Huseklepp og Lukas Olsen. FKF endte på fjerdeplass i 3. divisjon avdeling 4.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

FKF-styrets budsjettforslag for 2020

Inntekter: 8,76 mill. kr.

Lønnsutgifter (administrasjon, spillere, trenere, ledere, inkl. arbeidsgiveravgift og feriepenger): 4,22 mill. kr.

Varekostnader: 2,82 mill. kr.

Felleskostnader drift: 630 000 kr.

Andre driftskostnader: 516 000 kr.

Sum lønn og kostnader: 8,19 mill. kr.

Budsjettert overskudd: 569 668 kr.

FK Fyllingsdalen har gått med underskudd fire av de fem siste årene.

Relaterte saker