• Glade barn på ettårsfest. Bak fra v.: Mehmet Toprak, Njack Felix Sarr, Jakob Bræin-Grau. Framme fra v.: Asli Meke Fod, Jamija Thavapalan og Josefine Bræin-Grau og Sijana Thavapalan (Foto: Hjørdis Toprak)

  • − Alle skal føle seg velkomne her, uten å tenke at man må legge igjen mye penger for å stikke innom kafeen, sier Halas daglige leder Elin Kvamme.

Hala feiret ett år på Melkeplassen

Hjørdis Toprak, koordinator for «BonusBarn:Laksevåg», forteller om ettårsfeiringen på Hala nabokafé på Melkeplassen sist torsdag.

Hala betyr velkommen på arabisk og du kjenner deg velkommen når man kommer inn i kafeen. Rundt 70 personer er samlet for å feire at Hala har vært ett år på Melkeplassen. Arrangementet er åpent for alle, men i dag har Elin, Turid, Latifa og Süleyman invitert spesielt de som trofast har støttet Hala gjennom hele året. 

Hala nabokafe er et ideelt integreringsforetak som har praksisplasser for innvandrermødre, der de får både språkpraksis og en mulighet til å lære om hvordan rutinene fungerer på en arbeidsplass − i samarbeid med Introduksjonssenteret for flyktninger og nå også Nygård skole, som har norskopplæringen for voksne innvandrere i Bergen. 

Bonusbarna startet også opp på Hala nabokafé for ett år siden. Koordinatorene Frode Bodin, Yenny Kristoffersen, Margrete Fredriksen og undertegnede mener de har ekstra god grunn til å feire. Til nå har de bidratt til at over 180 barn i nærmiljøet har fått være med på ulike sosiale og kulturelle aktiviteter. 

Bindeledd

Koordinatorene i Bonusbarn har nærmest vært fast inventar siden de startet opp Melkeplassen, og på ettårsdagen arrangerer de en internasjonal middag med mat fra ulike kulturer sammen med Hala.

Margrete Fredriksen forteller at i tillegg til et ønske om å viske ut noen uønskede sosiale skiller i samfunnet, er inkludering og forebygging av utenforskap, et av hovedmålene til gruppen. Bonusbarn:Laksevåg er et integreringsforetak med frivillige voksne som tar med barn og foresatte på fritidsaktiviteter i helgene. 

– Vi vil gjerne at kafeen skal fungere som et bindeledd mellom minoritets- og majoritetssamfunnet. Vi kan lære mye av hverandre, sier Fredriksen.

Ettårsdagen kunne ikke falt på en bedre dag enn FN-dagen 24. oktober. Foruten å arbeide for å sikre fred mellom stater, er FNs mål å jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden. Det er noe Hala nabokafe og Bonusbarn:Laksevåg kan stille seg bak. Daglig leder Elin Kvamme ønsker at Hala skal være et lavterskeltilbud.

Julegave

− Alle skal føle seg velkomne her, uten å tenke at man må legge igjen mye penger for å stikke innom kafeen. Hala serverer mat fra ulike deler av verden og streber etter å kunne tilby moderate priser. Vi er avhengige av at folk støtter opp om kafeen vår for å kunne tilby praksisplasser til innvandrerkvinner. 

I fjor ble Hala med i Sparebanken Vests julekalender, der de ansatte får mulighet til å gi sin bonus til ulike veldedige formål. Jubelen gikk i taket da SPV kom med 72 000 kr! Bedre julegave kunne de vel ikke fått.

Det er slik vi vil se Hala. Fylt til randen med barn og voksne og kafeen som et felles samlingssted for alle i nærmiljøet. Georg Myhrvold fra stiftelsen MoLa eller Meningsfull Oppvekst i Laksevåg, kom med blomster og Linda Cathrine Markussen Nordgren fra områdesatsingen var med og feiret Hala.

Ingen matro

Det er umulig å få matro, men det er ikke så farlig. I dag er det et livlig kaos, med kø langs serveringsbenken, og unger som flokker seg rundt kaken.  Rundt dem går praten på et ukjent antall språk, og ungene løper rundt og leker.

− Hva var det beste med bursdagsfeiringen til Hala − var det kakene? 

− Nei, det å være sammen med så mange barn var det morsomste, sier Josefine Bræin-Grau. 

På benken står deilig mat fra Somalia, Syria, Tanzania, Kina, Gambia og Norge, og en av de som har bidratt er Habsan Meke Fod (34). Hun er medlem i gruppa Bonusbarn:Laksevåg, men også en ressursperson som fungerer som språkhjelper. Hun snakker norsk, somali, arabisk og fransk og jobber i Tolketjenesten i Bergen. Hun jobber også med inkludering, men selv med god utdannelse, kan det være vanskelig for innvandrere å få jobb i Norge. Med fire barn og tidvis lite jobb, kan det være vanskelig å få endene til å møtes.

PS: Vi må legge til at som Hala, er vi i Bonusbarn:Laksevåg også avhengige av folks velvillighet og støtte til tiltaket. Vi hadde ikke kunnet tilby barn og foresatte ulike aktiviteter uten støtte fra Sparebanken Vest og folk i nærmiljøet som har bidratt til innsamlingsaksjoner.  1. desember sparker vi i gang Bonusbarnas julekalender som blir avsluttet 24. desember, og da håper vi riktig mange vil bidra, slik at vi kan fortsette det gode arbeidet med inkludering. Premier blir det også dersom vi når målet vårt. Kanskje blir du den heldige eier av gatekunst til jul?

Innsendt av Hjørdis Toprak

Relaterte saker